Genealogie; Ketting & de Wit  stamboom site.

  Deze site is gemaakt door Hans Ketting  

------------------------------------------------------------------

de takken worden dagelijks bijgewerkt op 30 September 2017 om 9.45  uur

    

broer van mijn vader Johannes Pieter Ketting geboren 10-07-1892 te Den Haag 

 overleden 09-03-1893 oud 8 maanden te Rotterdam.

 mijn eigen vader Johannes Pieter Ketting geboren 07-07-1894 te Rotterdam 

overleden 10-01-1975 oud 80 jaar te Den Haag.

 Het kan raar lopen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  teken mijn Gastenboek bvd.

als u wat heeft aan te vullen schrijf het in mijn gastenboek.

wat vindt U van deze site laat het mij horen bvd.

-------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Links trouwfoto uit 1925 van mijn schoonouders./

(2) Onze  trouwfoto 12 Maart 1954

(3) mijn vader rechts uit 1925 bij de O .V

Openbare Verlichting in Den Haag

 )

(1)                                                             (2)                                                        (3)


inhoud  van boven naar beneden scollen

 (1)   Ketting tak Den Haag  bijgewerkt 3 Augustus  2016

 (2)   Ketting tak Zeeuwse  bijgewerkt 16 Februari  2017

 (3)    Ketting tak Rotterdam bijgewerkt 7 Augustus  2016

 (4) Ketting tak Katwijk aan Zee en Scheveningen  bijgewerkt 7 Augustus   2016

 (5)  Ketting tak Achterhoekse bijgewerkt 7 Augustus  2016

 (6)  Ketting met wie was hij getrouwd of geweest.van A tot Z  bijgewerkt 5 Juli  2017

  (7)   Ketting   geboren en gedoopt en overleden op volgorde van A tot Z. bijgewerkt 28 Augustus  2017

 (8)  Ketting  wie is er overleden na 1560 - 2016 en was getrouwd met  bijgewerkt 4 Augustus   2016

 (9)  Ketting  met wie hij of zei getrouwd waren in alle takken bijgewerkt 8 September  2017

 (10)  Ketting  met wie getrouwd een algemeen overzicht


(1)

 >>>>> Haagse tak <<<<< 

Zoeken naar achternaam in Haagsche tak  zie  hier onder. 

deze is bijgewerkt op 16 Januari  2016


(A)---------------------

Ardus----generatie 1  (A)  

Ark van ----generatie 9   (A)  

Appeldorn---generatie 10   (C)  

(B)-----------------------

Beltman----generatie  6  (A)  

Berg van de(r)-.-generatie 12  (F)

Berkum  van --------generatie 8  (F)  

Beukema---------------generatie  10 (C)  

Brabant van-------------=--generatie   7  (A)    

Buijtendorp---------------------generatie  8  (D)  

Burg van der-----------------------generatie  6-8  (F)     

Broomans-----------------------------generatie  9  (B) 

Burcht van der ---------------------------generatie 1  (A) 

Busem --------------------------------------generatie 5  (C) 

Blom--------------------------------------------generatie 8   (B) 

Borst------------------------------------------------generatie 8 (H) 

Buisman -----------------------------------------------generatie 8  (H) 

Bale van --------------------------------------------------generatie 6  (A) 

Beek van  ----------------------------------------------------generatie 9  (A) 

(D----------------------------------

Dijk van-------------generatie  10  (F)     

Driessen-------------------generatie  7  (B)

Dungen ---------------------------generatie 6   (A) 

Dam van ------- ---------------------------generatie 8  (H) 

(E)------------------------

Empel-----generati 10    (A)      

Etteger----------generatie  8  (B)   

Evers-------------------generatie  10  (H)   

(F) -----------------------

Febbe-----generatie  9 (H)

Feijst van der --------generatie 6  (C)

(G)-------------------------

Goutier---generatie  7-8 (G)

Grave --------generatie  10  (A) 

Graaff de-----------generatie  7  (A)

Groot de----------------generatie  ( ,L )     

G�hrs------------------------generatie  11  (G)

Gezelle ----------------------------generatie 1 (A)

Glansdoro -----------------------------generatie 6  (B)

Goester -----------------------------------generatie 6  (C)

Giesen van ---- --------------------------------generatie 8 (C)

Gemmink---- ---------------------------------------generatie 10 (E)

(H) ------------------------

Harteloh--generatie 10  (I)

Hattem------generatie  9  (G)  

Hendriks--------generatie  11  (C)

Hermans-----------generatie  10  (D)

Hess-------------------generatie  8  (G)

Hoogenhuizen van --------generatie  10  (A)

Hont  de ---------------------generatie  3  (A)

Huisman--------------------------generatie  9  (A) 

Hut van ------------------------------generatie 1 (A) 

Hogendorp ------------------------------generatie (A)

Hartogh ------------------------------------generatie 6  (C)

Hengel ten -------------------------------------generatie (D)

(J)----------------------------

Jongh de-----generatie 6-9  (F) 

Joubert-----------generatie  6-7 (B)

Joustra----------------generatie  9  (E)

Jonas ----------------generatie  9  (J)

(K)------------------------------

Kloosterman-----generatie  8  (F)

Kok----------------------generatie  7  (G) 

Koning de--------------------generatie  9  (K)     

Kouwenberg-----------------------generatie 12  (A)

Kooij van---------------------------------generatie  10  (M) 

Kolewijn----------------------------------------generatie  7  (E)

(L)----------------------------

Langh de----generatie  11  (B)       

Leeuwen van---generatie 5  (A)

Lets---------------generatie  8 (A)

Looije-----------------generatie 12 (B)

Luscure-------------------generatie  8  (G)

Lut----------------------------generatie  9  (K)

Leijendekker----------------------generatie 1  (A)

Lagrouw--------------------------------generatie 7 (D)

(M)-----------------------------

Meijscheke-----generatie   9  (D)

Merlijn------------------generatie  8   (G)

Moret---------------------------generatie  12  (C)

Meurs------------------------------------generatie 9 (K)

Messemaker ------------------------------------generatie 9 (M)

(N)----------------------------

Narik van-----generatie   7  (A)

(O)------------------------------

Olie------------ generatie    10 (J)

Overbeek ------------- generatie  2   (A)

(P)------------------------------------

Pol van der------------generatie  10  (K)

Pabst----------------------------generatie 4 (A)

Prouwen van  -----------------------generatie 6 (B) 

(Q)------------------------------------

Quach van der ----------generatie 1  (A) 

(R)----------------------------

Reijer den-------generatie  10  (G)

Reijs---------------generatie  9  (J)

Rinderknecht----------generatie  6  (A)

Roels---------------------generatie  7 (B)        

Ruth-------------------------generatie   8   (E)

Roel-----------------------------generatie 7  (C)

Rijnders-----------------------------generatie 7  (E)

(S)----------------------------

Sablerolle----generatie  (G)

Scheuter--------generatie 9 (C)

Schouw-----------generatie  9  (C)

Servaas--------------generatie   10  (B)

Sieke--------------------generatie  5 (B)    

Soeter----------------------generatie  (C)

Stalenhoef----------------------generatie  11  (A)

Steinz------------------------------generatie 11  (E)

Strick----------------------------------generatie   (A)

Sonderwijck ------------------------------generatie  1  (A)

Sickema --------------------------------------generatie 3 (A)

Snellenberg ----------------------------------------generatie (D)

Siibring  -----------------------------------------------generatie 10  (C)

Stalleker -----------------------------------------------   generatie 7 (C)

(T)------------------------------

Tammerijn----------generatie  7 (B)

Traast--------------------generatie 8 (H)

Turnhout ------------------------generatie 8 (F)

(U)----------------------------

Urfer-----------generatie 8 (D)

(V)-----------------------------

Vashti--------generatie  8  (D)    

Velthoven van---generatie  5 (A)

Verhoeve-----------generatie  (K)     

Vermeulen-------------generatie  5  (A)

Vugt van------------------generatie  9  (I) 

Vosch de --------------------generatie 1  (A)

Vissers  -------------------------generatie 2   (A)

Velden van der   --------------------generatie 5 (C)

Voet van der   --------------------------generatie 9  (A)

Veen van der   ------------------------------generatie 9  (D)

(W)----------------------------------------

Wagenaar-------------------generatie 4   (A)

Walther -------------------------generatie (G)

Wetering van der  -------------------generatie 9  (H)

Wit de  -----------------------------------generatie 10  (K)

(Z)----------------------------------------

Zalm van der--------------generatie  11  (D)  

Zonneveld--------------------generatie  9  (A)

Zweep van der-------------------generatie   9  (E)


(1)


 Eerste generatie Haagsche Ketting tak  

(A) Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


 (A) Leonart Jacobsz Kettingh geboren 01-01-1564 te Delft    beroep notaris

overleden 21-07-1640 begraven in de Kloosterkerk oud 74 jaar 

ondertrouwd 29-04-1589 getrouwd 14-05-1589  te Delft 

  met  Lijsbeth Cornelisdr van Berheijk geboren te + 1566 te Schoonhoven

overleden 04-05-1632

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Sophia Kettingh geboren 01-01-1600 te........ondertrouwd 07-04-1619 te Den Haag  getrouwd 21-04-1619 in de Grootekerk te Den Haag

met Willem Adriaenzn van der Burcht geboren te Dordrecht


 weduwe van Adriaen Daniels Gezelle

 overleden 01-01-1650 te Den Haag

(1) ondertrouwd 04-04-1627 getrouwd 18-04-1627 in de Groote kerk te Den Haag

uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

(1) Maria Ad  Gezelle geboren 01-01-1628 te Den Haag  (2) Elisabeth Gezelle geboren 03-30-1633 te Den Haag

(3) Lenert Gezelle geboren 14-10-1642 te Den Haag    (4) Jannetge Gezelle geboren 01-01-1630 te Den Haag  

 (5) Jacob Gezelle geboren 20-12-1645 te Den Haag

(2) Cornelia Kettingh geboren 01-01-1605 te Den Haag

(2) (her)ondertrouwd  09-03-1656 getrouwd 04-04-1656

 in de Kloosterkerk te Den Haag  weduwe van Adrian Daniels  Geselle

met Philip Janis Sonderwijck weduwnaar

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Jannitjen Kettingh gedoopt te .........???ondertrouwd 08-11-1615

getrouwd 22-11-1615 in de Groote kerk te Den Haag

 met  Cornelis Johannes van Hut  

beroep notaris  afkomstig uit Delft

dochter van de notaris Leonard Ketting

(4) Yda Kettingh gedoopt te..... overleden  26-06-1679 in het St.Niclaas Gasthuis  ondertrouwd 17-07-1633

 getrouwd 31-07-1633 in de Groote kerk te Den Haag

(1) met  Jacob de Vosch   beroep notaris

uit dit huwelijk zijn vijf geboren

(1) Maria de Vosch  geboren 01-01-1630 te Den Haag  (2) Pieternella de Vosch  geboren 01-01-1632 te Den Haag

(3) Maria de Vosch   geboren 01-01-1635 te Den Haag  (4) Leanard de Vosch  geboren 01-01-1639  te Den Haag 

 (5) Elisabeth de Vosch geboren 01-01-1641 te Den Haag

(1) weduwe van Jacob de Vosch  ondertrouwd 11-11-1657 getrouwd 25-11-1657 in de Grootekerk

(2) met   Dirck Joris van der Quach  weduwnaar

(5) Jacob Kettingh gedoopt 01-01-1590 te Delft   ( volgt A II )

(6) Willem Kettingh de Jonge gedoopt te  overleden 10-01-1670 begraven te Den Haag

getrouwd 15-06-1625te Den Haag

met Maria Hartmans de Custer

in de Kloosterkerk (als Mijnheer de Raadsheer Kettingh

 Begon zijn loopbaan als commies ten comptoire van de ontvanger-generaal  27-01-1646

thesaurier-rentmeester-generaal van de Prins van Oranje.

Raad-ordinaris en rekenmeester der domeinen 13-03-1656.

 Kocht 10-08-1635 het land langs de Vliet in Voorburg van Jhr.Arent van der Loo,

 heer van Hodenpijl, te Leeuwarden, waarop hij het huis Essensteyn bouwde .

 In Den Haag woonde hij in de Schoolstraat.

ondertrouwd 11-06-1625 getrouwd 15-06-1625 te Den Haag 

Willem  Kettingh  en  Maria  Hartmans de Custer

met Maria Hartmans de Custere  overleden 16-01-1674 begraven te Den Haag in de Kloosterkerk

 als weduwe van Raadsheer Kettingh op de Kneuterdijk 

Het echtpaar testeerde den Haag 16-01-1953  (Not. 120 f.351 )

en stelde hun universele erfgenamen hun vier dochters :

 Maria Hartmans de Custer(e) dochter van Hartman Michiel Hartsz. Burgermeester

 van Arnemuiden, en van Constans de Custer.In de Haagse notariele akten

 ondertekende zij zowel als Maria Hartmans, als ook Maria Hartman de Costere

uit dit huwelijk zijn vier  kinderen  geboren

(1) Catharina Kettingh gedoopt 01-01-1646 te Den Haag   getrouwd met Bartholomeas Vermuyden  beroep kapitein der infanterie

(2) Wilhelmina Kettingh gedoopt  01-01-1640 te Den Haag   getrouwd 12-07-1656 met mr. Pieter Ardus

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

 (1) Maria Ardus geboren 01-01-1661te Den Haag   (2) Willem Hendricus Ardus geboren  01-01-1662 te Den Haag

 (3) Frederik Balfart Ardus geboren 01-01-1664 te Den Haag    (4) Cornelia Wilhelmina Ardus geboren 01-01-1665 te Den Haag

 (5) Pieternella Ardus geboren 01-01-1667  te Den Haag    (6) Bartholt Ardus geboren 01-01-1668  te Den Haag

---------------------------------------------------

 (3) Maria Kettingh gedoopt  22-09-1630 in de Groote kerk te Den Haag   ondertrouwd 15-05-1667 te Den Haag

 met Franchois Leijendecker   gedoopt 06-04-1650 te Tholen ( weduwnaar ) 

overleden 26-08-1718 begraven te Den Haag

zoon van Franchois Leijendecker en Digma de Maets

weduwnaar van (1) Maria van der Burght

(4) Petronella Kettingh gedoopt 24-05-1632  in de Groote kerk overleden 04-04-1707

ondertrouwd 06-09-1654 getrouwd 27-09-1654 in de Groote kerk 

 met Mr.Diderick van Hogendorp   gedoopt die eveneens hieronder volgen

Mr. Diderick van Hogendorp heer van Cromstroen drost van Steen-bergen

en gehuwd met de jongste dochter van Willem Kettingh in wiens ambt van thesaurier

van de Prins van Oranje hij hem opvolgde.

Na diens dood in 1670 bewoonde hij het huis Essensteyn tot dat het in 1678

 werd opgedragen aan de oudste  kleinzoon van Willem Kettingh .

gestorven 01-07-1702 te den Haag

 (had) vijf dochters en twee zoons nalatend .


 * A * Tweede   generatie   Haagsche Ketting tak 

Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Jacob Kettingh  gedoopt 01-01 1590  te Delft.beroep advocaat  getrouwd  01-01-1629  met  ????? 

uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren 

(1) Jacob Kettingh den Oude (sr) gedoopt 14-09-1629 in de Kloosterkerk  

overleden 02-10-1689 te Delft begraven in de oude kerk van Delft

(2) Jacob Kettingh de Jonge (jr)  gedoopt 1630   ( volgt A III )

(3) Ghijsbrecht Kettingh gedoopt 17-12-1631 in de Groote kerk te Den Haag beroep advocaat  getrouwd  met  Madalena Vissers  

 uit dit huwelijk een dochter

(1) Anna  Kettingh gedoopt 22-11-1648 in de Groote kerk

(4) Elisabeth Kettingh gedoopt 07-12-1639 in de Groote kerk te Den Haag beroep  vader advocaat ondertrouwd 19-03-1679 oud 39 jaar

 met Nicolaas Overbeeck  te Den Haag


 Derde  generatie Haagsche Ketting tak

* A *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Jacob Kettingh de Jonge (jr) gedoopt 1630

  overleden 20-08-1718 te Delft  begraven  in de Oude kerk van Delft 

   (1) ondertrouwd 03-01-1682 te Delft  

met  Rachel Cornelia de Hont   

 overleden 08-12-1682 te Delft begraven in de Oude kerk van Delft

uit dit huwelijk is een zoon geboren 

(1) Kornelis Kettingh gedoopt 01-11-1682 te Delft

(2) ondertrouwd weduwnaar  Jacob  Kettingh de jonge  11-09-1683 te Delft    

getrouwd  26-09-1683 in de Gasthuiskerk

met  Cornelia Strick gedoopt  17-01-1653 te Delft 

overleden 02-12-1718  begraven te Delft in de Oude kerk  oud 65 jaar

(3) ondertrouwd 20-08-1718 te Delft met  Abigael Sickema  

 uit het  (2) huwelijk zijn acht kinderen geboren


      Vierde  generatie Haagsche  Ketting tak  

* A,B. *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Kornelis Kettingh gedoopt 24-10-1694 te Delft in de oude kerk te Delft

 overleden 07-03-1770 door uitdroging oud 75 jaar

ondertrouwd 09-04-1724 te Den Haag

 getrouwd. 30-04-1724 in de oude Scheveningsche kerk  

 met Johanna Wagenaar geboren te Roosendaal

zoon van Jacob Kettingh de Jonge  en Cornelia Strick

uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren

(1) Jacobus Kettingh gedoopt 06-06-1725 in de Groote kerk getuigen Thomas en Maria Ramsen overleden  24-07-1725 te Den Haag

(2) Maria Kettingh gedoopt 22-12-1726 in de Groote kerk  overleden 30-12-1805 beroerte oud 80 jaar getuigen Thomas en Maria Ramsen

(3) Kornelia Kettingh gedoopt15-05-1729 te Den Haag

(4) Jacobus Kettingh gedoopt 07-10-1731 in de Groote kerk  ( volgt A V )

(5) Kornelia Kettingh gedoopt 04-11-1733 te Den Haag    overleden 27-08-1749 oud 12 jaar te Den Haag

(6) Johanna Martina Kettingh geboren 26-01-1735 te Den Haag

(7) Magdalene Kettingh gedoopt 03-08-1735 te Den Haag  overleden 23-08-1735 oud 20 dg. te Den Haag

(8) Christina Kettingh geboren 14-02-1737 te Den Haag overleden 27-04-1737 te Den Haag

(9) Johannes  Kettingh geboren 25-06-1738 in de Groote kerk  ( volgt  B V )

 ondertrouwd 24-04-1757 getrouwd 08-05-1757  in de Scheveningschekerk  

met  Frederik Hendrik Pabst

uit dit huwelijk zijn vier  kinderen geboren

(1) Susanne Clara Pabst geboren 21-05-1758 te Den Haag (2) Martina Pabst geboren 24-02-1760 te Den Haag

(3) Frederik Hendrik Pabst geboren 01-04-1761 te Den Haag  (4) Frederik Hendrik Pabst geboren 01-01-1767  te Den Haag


(B) Kornelis Kettingh gedoopt 27-12-1692 te Delft

getrouwd  + 1723 met ..........uit dit huwelijk is een zoon geboren.

(1) Daniel  Kettingh gedoopt 01-00-1724 te Delft    ( volgt C V )


  Vijfde  generatie  Haagsche  Ketting tak

 * A,B,C.*  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Jacobus Kettingh gedoopt 07-10-1731 in de Groote kerk

 overleden 17-09-1785 oud 53 jaar

getuigen weduwe van Gillis  Ketting

zoon van Kornelis Kettingh en Johanna Wagenaar

(1) ondertrouwd 22-04-1759 getrouwd 06-05-1759 oud 28 jaar

in de oude Scheveningsche kerk 

met Anna Vermeulen  geboren te Utrecht

(1) uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Cornelis Kettingh gedoopt 11-05-1760 in de Groote kerk   geboren 05-05-1760 te Den Haag getuigen Cornelia Ketting en Maria Ketting

(2) Elisabeth Kettingh   geboren 20-03-1762 te Den Haag  gedoopt 24-03-1762  in de Groote kerk ( getuigen Salomon Vermeulen )

(3) Johannes Kettingh gedoopt 08-01-1764 in de Groote kerk  overleden 10-02-1764 aan stuipen oud 5 weken

(4) Elsje Kettingh geboren 30-08-1765 te Den Haag  gedoopt 05-09-1765 in de Groote kerk

overleden 14-07-1767 te Den Haag aan vernauwing op de borst

(5) Jurrie Kettingh geboren 01-09-1765 begraven 01-09-1831 te Den Haag  ( volgt B  VI )

(6) Johanna Kettingh gedoopt 09-03-1768  in de Groote kerk

overleden 28-04-1768 aan stuipen oud  7 weken en 2 dagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Jacobus Kettingh gedoopt 07-10-1731 in de Groote kerk

overleden 7-09-1785 oud 53 jaar

zoon van Kornelis Kettingh en Johanna Wagenaar

weduwnaar van Anna Vermeulen

(2) ( hertrouwd ) ondertrouwd 21-10-1770 te Den Haag

getrouwd 04-11-1770 in de Scheveningsche kerk  oud 39 jaar

met Hendrina van Leeuwen geboren 05-11-1732 te Scheveningen weduwe oud 38 jaar

Hendrina van Leeuwen eerder getrouwd geweest

 met  Reijnier van Velthoven  02-12-1747

(2) uit dit huwelijk twee kinderen geboren

(1) Jacobus Kettingh gedoopt 29-04-1772 in de Groote kerk

verleden 06-05-1776 te Den Haag aan roodvonk oud vier jaar begraven in de Groote kerk

(2) Hendrik Kettingh gedoopt 26-02-1775 in de Groote kerk  ( volgt  A  VI )


(B) Johannes Kettingh gedoopt 25-06-1738 in de Groote kerk

overleden 03-06-1797 aan een borstkwaal oud 59 jaar begraven Noorderkerkhof

(1) getrouwd 01-01-1760 oud 22 jaar  met  Maria Sieke  

 uit dit huwelijk is een zoon geboren

(1) Johannes Kettingh gedoopt 22-10-1760 in de Ev.Luth. kerk

getrouwd ?????? met Lusia Rebecca Dorbecker

uit dit huwelijk is  eenzoon geboren

(1) Johannes Niklas Kettingh gedoopt  04-12-1776  te Amsterdam ( doopgetuigen Johan Niklas Dorbecker


(C) Daniel Kettingh gedoopt 01-01-1724

 ondertrouwd 06-04-1754 te Delft getrouwd 14-04-1754 te Delft

 met Jannetje Busem  weduwe van Johannes van der Velden

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Martha Ketting gedoopt 05-05-1754 te Delft overleden 14-10-1822 oud 68 jaar

(2) Daniel  Ketting begraven 17-11-1756 te Delft in Nieuwe kerk

(3) Johanna Ketting gedoopt 18-09-1757 te Delft in mijn huis gedoopt

(4) Grietje Ketting gedoopt 10-09-1759 te Delft overleden16-0-1833 oud 73 jaar te Delft

(5) Daniel  Ketting begraven 18-11-1762 te Delft  in Nieuwe kerk

(6) Paulus Ketting gedoopt 09-05-1762 te Delft

(7) Johan Augustus Ketting gedoopt 23-12-1764 te Delft

(8) Daniel  Ketting begraven 27-06-1767 te Delft in de oude kerk

(9) Daniel  Ketting gedoopt 13-12-1767 te Delf  ( volgt C VI )t

(10) Daniel  Ketting begraven 10-04-1769 te Delft


  Zesde generatie  Haagsche  Ketting tak

* A,B,C.*  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Hendrik Kettingh gedoopt 26-02-1775 in de Groote kerk beroep timmerman

 overleden 27-11-1813 te Den Haag

zoon van Jacob Kettingh en Hendrina van Leeuwen

ondertrouwd 31-08-1794 te Den Haag

  getrouwd 14-09-1794 in de Nieuwe kerk te Den Haag

met Alida Roels geboren 07-09-1768 te Den Haag

dr. van Reynier Roels en Catrine Overing

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1) Jacoba Hendrina Kettingh geboren 09-12-1794 te Den Haag gedoopt 12-12-1794 in de groote kerk 

 overleden 19-11-1804 aan roodvonk oud 10 jaar  begraven op de Noorderkerkhof

(2) Catrina Carolina Kettingh geboren 28-09-1797 te Den Haag gedoopt 01-10-1797 in de Groote kerk

beroep naaister 

 overleden 13-05-1880 te Den Haag oud 83 jaar

dochter van Hendrik Ketting en Alida Roels

getrouwd 30-01-1822 te Den Haag oud 24 jaar  ( getuigen Johannes Martijn beroep stoelenmaker )

met Johannes Rinderknecht  geboren  26-04-1794 te Den Haag oud 27 jaar  beroep schoenmaker

zoon van Martinus Rinderknecht  en Clementa Hordaf

uit dit huwelijk is n  dochter geboren

 (1) Alida Cornelia Rinderknecht geboren 14-06-1823 te Den Haag

 getrouwd 15-03-1848 te Den Haag

met Johannes Christiaan van Wees oud 20 jaar beroep kabinetwerker

(3) Hendrik Kettingh geboren 21-11-1799 te Den Haag  gedoopt 24-11-1799 in de Groote kerk 

 overleden 25-11-1813 te Den Haag oud 14 jaar

(4) Reyna Kettingh geboren 19-08-1801 te Den Haag gedoopt 23-08-1801 in de Groote kerk

overleden 14-02-1803 aan de kiezen 1,5 jaar begraven op het Noorderkerkhof

(5) Cornelia Anna Kettingh geboren 20-11-1803 te Den Haag 

getrouwd  05-02-1834 te Den Haag oud 31 jaar

met Jan van Dungen geboren 01-01-1807 te Gorinchem beroep broodbakker

zoon van Marcelis van Dungen en Cornelia van Bale

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Marcel Jan van Dungen geboren 30-11-1834 te Den Haag

(2) Jan Cornelis van Dungen geboren 28-01-1837 te Den Haag

(6) Reinier Kettingh geboren 16-11-1805 te Den Haag

(7) Jacobus Kettingh geboren 24-04-1807 te Den Haag (tweelingen )  ( volgt A  VII )   getuige Anna Herbig  

(8) Salomon Kettingh geboren  24-04-1807 te Den Haag ( tweelingen )  ( volgt B VII )   getuige Elisabeth Kettingh

----------------------------------------------------------------------------------------

(1) Johannes  Kettingh gedoopt 04-06-1684 te Delft overleden ?

(2) Johannes Kettingh gedoopt 30-09-1685 te Delft overleden ?

(3) Jacobus Kettingh gedoopt 09-03-1687  te Delft overleden ?

(4) Catharijna Kettingh gedoopt 15-12-1688 te Delft

 overleden 07-04-1767 begraven in de nieuwe kerk te Delft

 was getrouwd met Evert van der Wel

uit dit huwelijk is een dochter 

 Evertie  van der Wel geboren 18-11-1715 te Delft

(5) Maria Kettingh gedoopt 11-04-1690 te Delft overleden 22-05-1690 begraven in Delft

(6) Cornelia Kettingh gedoopt 08-05-1691 te Delft ondertrouwd 24-04-1723 met Jan Beltman

(7) Jacobus Kettingh gedoopt 27-12-1692 te Delft   ( volgt  B  IV  )doop getuigen Willem Guldenarm en Maria Strik

(8) Kornelis Kettingh gedoopt 24-10-1694 te Delft  ( volgt  A IV )


(B) Jurrien Kettingh geboren 01-09-1765 te .? begraven  01-09-1831 te Den Haag

getrouwd 06-05-1798  te Den Haag in de nieuwe kerk

(1)  met  Kneeltje van Trouwen van Groningerland weduwe van Alexander van Leeuwen

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Maria Kettingh geboren 01-01-1802 te Rijswijk   ( volgt C VII )

(2) Apolonia Elizabeth Kettingh geboren 01-01-1803 te Rijswijk   ( volgt D VII )

(3) Kneeltje Kettingh geboren  01-01-1802 te Rijswijk  ( volgt E  VII )

----------------------------------------------

(B) Jurrien  Kettingh geboren ????  getrouwd

met in de Nieuwe kerk te Den Haag

 (1) Elsje van Trouwen weduwnaar van Elexander van Leeuwen

hertrouwd  weduwnaar van  Elsje  van Trouwen 

(2) ondertrouwd. 24-04-1808 getrouwd 08-05-1808 te Den Haag

met Willemina Helena Glansdorp  oud 36 jaar geboren 19-09-1762 te Den Haag

overleden 11-12-1837 te Den Haag geen kinderen


(C) Daniel Ketting gedoopt 13-12-1767 te Delft

overleden 01-10-1810 in het gasthuis te Delft

ondertrouwd 17-06-1797 getrouwd 02-07-1797 te Delft

met Jannetje van Leeuwen  overleden 29-08-1817

dochter van Cornelis van Leeuwen en Johanna Hatenboer

uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren

(1) Johanna Ketting geboren 02-11-1797 gedoopt 03-11-1797 te Delft

 overleden 12-06-1849 oud 51 jaar

getrouwd 12-05-1824 te Delft oud 26 jaar met Willem van der Feijst oud 26 jaar

(2) Cornelia Ketting geboren 05-10-1801 gedoopt 11-10-1801 te Delft

 overleden 24-01-1877 oud 75 jaar

getrouwd 06-11-1833  te Delft oud 32 jaar

met Bernardus Cornelis Hartogh  geboren te Delft oud 29 jaar

(3) Hillegonda Ketting geboren 21-11-1804 gedoopt 25-11-1804 te Delft overleden 31-12-1808 te Delft

(4) Jannetje Ketting geboren 13-07-1807 gedoopt 02-08-1807 te Delft

 getrouwd 28-10-1835 te Delft oud 28 jaar

met Jan George Goester geboren

te Delft


  Zevende generatie  Haagsche  Ketting tak

 *  A,B,C,D,E. *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


 (A) Jacobus Ketting  geboren 24-04-1807 te Den Haag gedoopt  26-04-1807 in de Groote kerk

 beroep boekdrukker

overleden 07-08-1877 te Den Haag oud 70 jaar

getrouwd 02-11-1831 te Den Haag oud 24 jaar

  met Jansje van Brabant  geboren 10-07-1809 te Leijden oud 26 jaar

 beroep dienstbode

  getuigen Henricus Daniels beroep koetsier

dochter van Barend van Brabant en Neeltje van Rissel

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1) Hendrik Jacobus Ketting geboren  20-06-1832 te Den Haag  ( volgt H  VIII )  beroep zetter 

(2) Willemina Ketting geboren 07-10-1834 te Den Haag overleden 16-06-1836 te Den Haag

(3) Leentje Ketting geboren 28-01-1836 te Den Haag overleden 04-07-1859 te Den Haag beroep dienstbode

(4) Neeltje Ketting geboren 29-01-1838 te Den Haag beroep dienstbode

(5) Jacobus Bernardus Ketting geboren  22-02-1840  te Den Haag beroep behanger

 overleden 17-10-1894 te Den Haag

getrouwd 07-08-1877 te Tilburg oud 37 jaar

met  Helena de Groot  geboren  05-12-1845 te Rosmalen oud 32 jaar

  overleden 21-03-1920

dochter van Johannes Franciscus de Groot en Anna Francisca Molman

(6) Alida Ketting eboren 30-07-1847 te Den Haagg

 overleden 09-01-1875 te Den Haag oud 28 jaar

getrouwd 21-12-1870 te Den Haag oud 21 jaar 

met Johannes de Graaff geboren 13-11-1840 te Katwijk aan de Rijn oud 21 jaar

overleden 18-04-1901 oud 61 jaar  beroep steendrukker 

 zoon van Jan Corstiaan  de Graafen Neeltje van Narik

(7) Theodor Ketting geboren 12-07-1869 te Den Haag (dit is een kind van Hannetje ? vader onbekend )

(8) Jansje Ketting geboren te Leiden (dit is een kind van Hannetje ? vader onbekend )


(B) Salomon Ketting geboren 24-04-1807 te Den Haag  gedoopt 26-04-1807 in de Groote kerk

  beroep timmerman

overleden  26-11-1867 te Den Haag

zoon van Hendrik Kettingh en Alida Roels

ondertrouwd 07-05-1835 deze aan kondiging was wegens verhindering  verplaatst

 naar 20-05-1935 te Den Haag getrouwd 27-05-1835 te Den Haag

met Kristina Johanna Tammerijn geboren  06-01-1817 te Den Haag  oud 18 jaar

beroep werkster

 overleden  28-01-1907 te Den Haag

getuigen Sabinus Stephanus Riedel

 beroep tiunman

dochter van Johannes Tammerijnen  beroep zadelmaker   en Christine Joubert

uit dit huwelijk zijn twaalf  kinderen geboren

(1) Hendrik Salomon Ketting geboren 01-01-1839 te Den Haag overleden  22-02-1839  oud 2 maanden  te Den Haag

(2) Hendrik Johannes Salomon Ketting geboren. 09-04-1840 te Den Haag ( ongehuwd )

(3) Johannas Pieter  Ketting geboren 13-08-1842 te Den Haag   ( volgt A  VIII )

(4) Cristina Johanna Alida Ketting geboren 22-01-1845 te Den Haag   ( volgt B  VIII )

(5) Alida Cornelia Ketting geboren 14-04-1847 te Den Haag   ( volgt C  VIII )

(6) Pieter Salomon Ketting geboren 30-06-1849 te Den Haag   ( volgt D  VIII )

(7 ) Jan Jacobus Ketting geboren 14-12-1851 te Den Haag   ( volgt E  VIII )

(8) Jacobus Hendrik Salomon Ketting geboren  28-05-1854 overleden 24-11-1854 te Den Haag

(9) Jacobus Pieter Ketting geboren  03-07-1856 te Den Haag overleden 07-11-1856 te Den Haag

(10) Jan Jacob Ketting geboren 11-03-1857 te Den Haag

(11) Jacobus Salomon  Ketting geboren 14-01-1858 te Den Haag   ( volgt F  VIII )

(12) Frederik Salomon Ketting geboren  20-06-1860 te Den Haag   ( volgt G  VIII )


(C) Maria Ketting geboren 01-01-1803 te Rijswijk  ( zonder beroep  )

ondertrouwd 26-10-1828 getrouwd 05-11-1828  te Den Haag  oud  25 jaar

met Johan George Roel geboren 06-02-1804 te Den Haag oud 24 jaar

beroep kleermaker

 overleden 08-06-1856

uit dit huwelijk zijn  zeven  kinderen geboren

(1) Jan Hendrik Roel geboren 13-01-1829 te Den Haag  beroep kleermaker (ongehuwd) 

 (2) Johanna Elisabeth  Roel geboren 24-04-1824 te Den Haag

(3) Charlotta Petronella Roel geboren 16-02-1831 te Den Haag  

 (4) Johan George Roel geboren 23-05-1835 te Den Haag

(5) Pieter Jacobus  Roel geboren 06-08-1837 te Den Haag 

 getrouwd 08-05-1860 met Margerete Jannette Benoist

(6) Maria Johanna Roel geboren 12-11-1842  te Den Haag 

 (7) Lodewijs Antonij Roel geboren 16-10-1845 te Den Haag

vader Jan Hendrik Roel beroep boutepeu  en moeder Charlotte Pietrenela Stalleker


(D) Apolonia Elizabeth  Ketting geboren 01-01-1803 te Rijswijk oud 29 jaar

ondertrouwd 21-08-1831 getrouwd 31-08-1831  te Den Haag 

met Willem Lagrouw oud 40 jaar geboren 01-01-1791 te Bleiswijk  

 weduwnaar van Maria van der Straaten

dochter van Jurien Ketting en Cornelia Trauen


(E) Kneeltje Ketting geboren 01-01-1802 te Rijswijk beroep dienstbode

(1) ondertrouwd 28-06-1829 getrouwd 08-07-1829 te Den Haag  oud 24 jaar

(1) met Pieter Kolewijn oud 20 jaar geboren 01-01-1809 te Leijden (overleden ) 

 beroep verver

zoon van Martinus Kolewijn en Maria van der Dop

(E) Kneeltje Ketting geboren 01-01-1802 te Rijswijk

 (2) (her) ondertrouwd 26-11-1848

getrouwd 06-12-1848   te Den Haag   (2) oud 43 jaar weduwe

met Gerrit Lambertus Rijnders   oud 37 jaar 

beroep timmerman

weduwnaar van Eva Johanna Dekkers

zoon van Johannes Adrianus Rijnders en Agneta de Jong


 Achtste  generatie   Haagsche  Ketting tak 

 *  A,B,C,D,E,F,G,H.*  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Johannus Pieter Ketting geboren 13-08-1842  te Den Haag beroep schoenmaker  

 overleden  20-10-1899 te Den Haag  oud 57 jaar

getrouwd 12-08-1868 te Den Haag  oud 26 jaar

met Pieternella Elisabeth Wilhelmina Lets geboren 27-08-1846 te Den Haag oud 22 jaar

 beroep naaister

 overleden 10-01-1929 te Den Haag oud 83 jaar

uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren

(1) Johannes Pieter Salomon Ketting geboren 14-02-1869 te Den Haag  ( volgt A  IX )

(2) Susanne Christina Emerentia Ketting geboren 26-06-1870 te Den Haag    ( volgt B  IX )

(3) Christina Petronella Elisabeth Ketting geboren  05-02-1873 te Den Haag overleden 12-05-1874 te Den Haag

(4) Christina Elisabeth Petronella Ketting geboren 16-03-1875 te Den Haag   ( volgt C  IX )        

(5) Petronella Luiuise Ketting geboren 04-09-1877 te Den Haag  overleden 01-02-1880

(6) Hendrik Jan Jacobus Ketting geboren 13-02-1880 te Den Haag overleden 01-03-1946

(7) Hendrik Jan Jacobus Ketting geboren. 25-03-1881 te Den Haag  ( volgt D  IX )

(8) Nn Ketting dood geboren zoon  04-12-1884 te Den Haag

(9) Emarentia Johanna Wilhelmina Ketting geboren  08-02-1886 te Den Haag overleden  09-07-1891 te Den Haag


 (B) Christina Johanna Alida Ketting geboren 22-01-1845 te Den Haag   beroep diensbode

getrouwd 31-07-1867 te Den Haag oud 22 jaar getuigren Jan Jansen

beroep kleermaker

met  Johannes  Wouter van Etteger geboren 07-09-1838 te Den Haag oud 28 jaar

 beroep vormer

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1) Christina Johanna Hendrika van Etteger geboren 04-01-1869 te Den Haag

(2) Wouter Frederik Salomon van Etteger geboren 27-09-1870 te Den Haag

(3) Elisabeth Maria van Etteger geboren 06-02-1872  te Den Haag overleden 13-10-1872

(4) Hendrik Pieter van Etteger geboren 02-08-1873 te Den Haag

(5) Frederik Wouter van Etteger geboren 13-10-1875 te Den Haag getrouwd met  Wiegertje Driessen

(6) Hendrika Maria  Petronella van Etteger geboren 01-01-1876 te Den Haag

 getrouwd 29-04-1908 te Delft met  Arie Blom geboren 01-01-1876 te Bergambacht

zoon van Jan Blom en Grietje de Graaf

(7) Johannes Hendricus van Etteger geboren 05-12-1877 te Den Haag overleden 30-04-1778

(8) Hendrika van Etteger geboren 30-12-1878 te Den Haag


(C) Alida Cornelia Ketting geboren 14-04-1847 te Den Haag beroep werkster

getrouwd 13-08-1873 te Den Haag  oud 27 jaar

met Johannes Jacobus van Giesen geboren 01-01-1846 te Den Haag oud 27 jaar

  beroep bediende

dochter van Salomon Ketting en Christina Johanna Tammerijn

zoon van Thomas van Giesen en Cornelia Soeter

(1) Johannes Thomas Samuel van Giesen geboren 19-03-1870 te Den Haag  overleden 22-04-1870 te den haag

(2) Alida Johanna van Giesen geboren 20-04-1871 te Den Haag  (3) Jan Jacobus van Giesen geboren 27-08-1872 te Den Haag overleden 06-01-1873 te Den Haag

drie onechte kinderen van Alida Cornelia Ketting


(D) Pieter Salomon Ketting geboren 30-06-1849 te Den Haag 

 beroep  lantaarnaansteker / gasmetervuller

overleden 31-05-1913 te Den Haag oud 64 jaar

zoon van Salomon Ketting en Christina Johanna Tammerijn

getrouwd 07-06-1877 te Den Haag  oud 28 jaar

met Maria Sophia Buijtendorp  geboren 21-12-1850 te Den Haag  oud 26 jaar

overleden 12-04-1940 oud 89 jaar te Den Haag begraven  Nieuw Eik en Duinen

dochter van Gerhard Wilhelm Buijtendorp en Rosina Urfer beroep wasvrouw

uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren

(1) Martina Rosina Ketting geboren 26-03-1878 te Den Haag   ( volgt E  IX )

(2) Johannes Hendrik Salomon Ketting geboren  03-10-1879 te Den Haag    ( volgt F  IX )

(3) Gerardus Wilhelmus Ketting geboren 05-11-1881 te Den Haag   ( volgt G  IX )

(4) Pieter Salomon Ketting geboren 29-09-1883 te Den Haag   ( volgt H  IX )

(5) Cornelis Hermanus Ketting geboren 27-02-1885 te Den Haag   ( volgt I  IX)

(6) Christina Johanna Ketting geboren 21-02-1887 te Den Haag beroep naaister zie

 (11) getrouwd 03-02-1916 te Amsterdam met Teunis Snellenberg

(7) Hendrik Jacobus Ketting geboren 06-07-1888 te Den Haag beroep loopknecht

overleden  02-04-1932  oud 43 jaar begraven Nieuw Eik en Duinen

(8) Marinus Pieter Ketting geboren 12-11-1889 te Den Haag   ( volgt J  IX )

(9) Johanna Geerdina Ketting geboren 26-04-1892 te Den Haag overleden 23-08-1892

(10) een dood geboren Ketting 14-07-1894 te Den Haag

(11) Wilhelmina Christina Magdalena Ketting geboren 14-05-1913 te Den Haag onecht kind van Christina Johanna Ketting zie (6)

getrouwd  01-11-1934

 met  Perus A.C.ten Hengel  geboren 01-02-1912 te Breda .


(E) Jan Jacobus Ketting geboren 14-12-1851 te Den Haag

overleden 05-10-1922 Amsterdam oud 71 jaar

weduwnaar getrouwd 03-07-1902 te Den Haag  oud 51 jaar

 met Martha Johanna Hendrika van Ruth  geboren 06-11-1854 te Zwolle oud 48 jaar

 overleden 16-04-1916 weduwe van Hendricus Nicolaas Klijn


(F) Jacobus Salomon  Ketting geboren 14-01-1858  te Den Haag

beroep timmerman /  sergeant bij de marie.

 overleden 16-04-1916 te Den Haag  oud 58 jaar

 getrouwd 31-12-1896 te Hellevoetssluis oud 44 jaar

 met Johanna Maria Cornelia van Berkum  geboren 01-01-1864 te Den Helder

dochter van Petrus van Berkum en Jacoba Maria  van Turnhout

uit dit huwelijk is een zoon  geboren

(1) Jacobus Johannes  Ketting geboren 19-10-1897 te  Hellevoetssluis


(G) Frederik Salomon Ketting geboren 20-06-1860 te Den Haag   

 beroep oud marinier /koffietenthouder / beeldhouwer

overleden 15-04-1923 te Den Haag 

zoon van Salomon Ketting en  Christina Johanna Tammerijn

 getrouwd 28-07-1882 te Barneveld  oud 22 jaar

met   (1) met Cornelia Merlijn  geboren 21-01-1856  oud 26 jaar te Barneveld

werd ontbonden 21 Augustus 1913 te Den Haag

in 13-05-1925 invalide oud 69 jaar

dochter van Reinier Merlijn en Willemina Bosman

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1 ) Antonia Ketting geboren 16-08-1879 te Barneveld beroep dienstbode

overleden 14-02-1955 te Den Haag oud 75 jaar

getrouwd 21-08-1901te Den Haag oud 22 jaar

met Franciscus Luscure oud 19 jaar

beroep metselaar

dochter van Frederik Salomon Ketting en Cornelia Merlijn

zoon van Adrianus Johannes Antonicus Luscure  en Helena Johanna Maria Kok

(2) Christina Wilhelmina Cornelia Ketting geboren 09-05-1883 te Den Haag

ondertrouwd 25-04-1909  te Den Haag

getrouwd 05-05-1909 te Den Haag  oud 25 jaar

met Pieter Johannes Leendert Hess  geboren 21-07-1886 te Den Haag oud 22 jaar

beroep departement binnenlandsezaken

zoon van Johannes Pieter Hess en Johanna Drothea Goutier

(3) Cornelis Fredericus Ketting geboren 13-10-1885 te Den Haag  ( volgt K  IX )

(4) Johanna  Petronella Ketting geboren 10-04-1887 te Putten overleden 30-06-1888 oud 14 maanden en 20 dagen te Den Haag

(5) Jacobus Frederik Ketting geboren 16-05-1888 te Den Haag  overleden 16-08-1888 oud 3 maanden te Den Haag

(6) Johannes Petrus Ketting geboren  03-09-1890 te Den Haag overleden 17-11-1890 oud  2  maanden  8 dagen te Den Haag

(7) Johannes Pieter Ketting geboren 10-07-1892 te Den Haag  overleden 09-03-1893 oud  8  maanden te Rotterdam

(8) Johannes Peter Ketting geboren 07-07-1894 te Rotterdam   ( volgt L  IX )


G ) Frederik Salomon Ketting geboren 20-06-1860 te Den Haag

(2) hertrouwd 22-08-1917 te Den Haag oud 57 jaar

met Johanna Margaretha Walther  geboren 02-12-1863 te Den Haag oud 54 jaar

uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren


(H) Hendrik Jacobus Ketting geboren 20-06-1832 te Den Haag beroep bediende

getrouwd  05-05-1858  oud 26 jaar

met Johanna Traast  geboren 31-05-1837 oud 21 jaar

uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren

(1) Maria Catharina Josephine Ketting geboren  01-01-1858 te Amsterdam overleden  27-09-1874 te Amsterdam

(2) Antje Jannetje Ketting geboren 23-06-1859 te Amsterdam

(3) Jacobus Hendrik Ketting geboren 24-11-1860 te Amsterdam

(4) Cornelia Alida Ketting geboren 06-01-1863 te Amsterdam  overleden 24-06-1941 te Amsterdam oud 78 jaar

getrouwd 02-09-1886  te Amsterdam oud 23 jaar

 met  Gerrit van Dam

(5) Johanna Hendrika Ketting geboren 30-07-1864 te Amsterdam overleden 20-03-1872 te Amsterdam oud 8 jaar

(6) Hendrik Jacobus Ketting geboren 30-02-1867 te Amsterdam overleden 27-10-1868 te Amsterdam oud 1 jaar en 8 maanden

(7) Hendrik Jacobus Ketting geboren 10-11-1868  te Amsterdam overleden 15-09-1869 te Amsterdam oud 10 maanden

(8) Hendrik Jacobus Ketting geboren 20-01-1871 te Amsterdam

getrouwd 15-03-1894  te Amsterdam  oud 23 jaar

 met Johanna Borst  geboren .27-09-1871 oud 23 jaar

uit dit huwelijk zijn zeven  kinderen geboren

(1) Hendrika Ketting geboren 26-01-1898  te Amsterdam

 overleden 19-08-1957 oud 59 jaar te Den Haag

getrouwd met Johann Andreas Christoph Ronday

(9) Johanna Hendrika Ketting geboren 12-09-1872 te Amsterdam overleden 13-09-1922 oud 50 jaar

 getrouwd 18-10-1900   te Amsterdammet Teunis Buijsman

(10) Johan Albert Ketting geboren 04-09-1874 te Amsterdam overleden 25-02-1875 te Amsterdam

(11) Johan Bernard Ketting geboren 06-11-1875  te Amsterdam overleden  03-05-1879 te Amsterdam

(12) Antje Jannetje Ketting geboren 14-11-1876  te Amsterdam overleden 26-03-1877 te Amsterdam


   Negende generatie  Haagsche  Ketting tak

*A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K.LM.*  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Johannes Pieter Salomon Ketting geboren 14-02-1869 te Den Haag  beroep timmerman

 overleden 17-01-1955  oud  85 jaar  

zoon van Johannes Pieter Ketting en Pieternella Elisabeth Wilhelmina Lets

getrouwd 06-02-1895 te Den Haag oud  25 jaar

met Helena Zonneveld  geboren 11-09-1870 te de Lier oud  24 jaar

overleden.26-07-1909 oud 39 jaar beroep dienstbode

dochter van  Adam  Zonneveld en Jozina Huisman 

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Jozina Petronella Helena Ketting geboren 31-05-1897 te Den Haag 

 getrouwd  19-04-1922 te Den Haag oud 25 jaar

 met Laurentius Antonius van der Ark geboren 23-04-1897 te Den Haag oud 25 jaar

beroep letterzetter

zoon van Gerardus Wilhelmus  van der Ark en Johanna Fredrika van Beek

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Helena van der Ark geboren 22-09-1925 te Den Haag  (2) laurentius Antonius van der Ark

(2) Emma Johanna Ketting geboren 10-12-1905 te Den Haag  beroep steetekenaarster

dochter van Johanns Pieter Salomon Ketting en Helena Zonneveld

getrouwd  23-02-1927 te Den Haag oud 22 jaar

met Simon Willem  van der Voet  geboren 10-08-1901 oud 25 jaar

beroep instrumentmaker

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Petronella Emmij van der Voet geboren 26-01-1926 te Den Haag 

 (2) Johan van der Voet geboren 10-10-1930 te Den Haag

 (3) Willem van der Voet geboren 13-07-1932 te Den Haag


(B) Susanne Christina Emerentia Ketting geboren 26-06-1870 te Den Haag beroep dienstbode

overleden  17-03-1950 te Den Haag oud 79 jaar

dochter van Johannes Pieter Ketting en Pieternella Elisabeth Wilhelmina Lets

getrouwd 07-08-1895 te Den Haag  oud 25 jaar

met Abraham Broomans  geboren 01-01-1874 te Leiden oud 21 jaar

 beroep meubelmaker

zoon van Abraham Broomans en Sara Christina Verweij

uit dit huwelijk is  een dochter geboren

(1) Pieternella Sara Christina Broomans  geboren 01-01-1907  te Den Haag

 beroep strijkster

getrouwd 07-11-1934 te Den Haag oud 29 jaar

met Gerrit Dijkhuizen geboren 01-01-1909 te Den Haag

beroep vuurstoker


(C) Christina Elisabeth Petronella Ketting geboren 16-03-1875 te Den Haag beroep naaister

dochter van Johannes Pieter Ketting en Pieternella Elisabeth Wilhelmina Lets

getrouwd 01-07-1896 te Den Haag oud 21 jaar

met Jan Pieter Schouw geboren 1868 te Zwolle oud 27 jaar beroep kapper 

zoon van Philip Adam Schouw  en  Elisabeth Scheuter


(D) Hendrik Jan Jacobus Ketting geboren. 25-03-1881 te Den Haag beroep  voerman

overleden  12-11-1951 te Den Haag oud 70 jaar

getrouwd  06-09-1911 te Den Haag oud 30 jaar

 met Maria Meijschke  geboren 05-04-1886 te Wageningen oud 25 jaar

dochter van Johan Geurt Christiaan Meijschke en Jenneke Hendriks

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Pieternella Maria Ketting geboren 01-08-1912  te Den Haag getrouwd met  Gerrit H.de Groot  geboren 13-12-1912

(2) Henriette Ketting geboren 26-10-1914 te Den Haag getrouwd met  Gerrit van der Veen  geboren 05-06-1910


(E) Martina Rosina Ketting geboren 26-03-1878 te Den Haag 

overleden  09-06-1919 te Den Haag  oud  41 jaar

dochter van Pieter Salomon Ketting beroep lantaarnaansteker  en  Maria Sophia Buijtendorp

getrouwd  06-05-1903 te Den Haag oud 25 jaar

 met Eelke Joustra geboren 29-08-1872 te Leeuwarden  oud 30 jaar

beroep letterzetter 

 overleden 10-10-1936 te Den Haag oud 64 jaar

zoon van Jan Joustra en Aaltje Hendrika van der Zweep

uit dit huwelijk zijn  vier  kinderen geboren

(1) Pieter Salomon Joustra geboren 11-07-1904 te Den Haag

 getrouwd 24-05-1933 te Den Haag oud 29 jaar  

met Cathrina Wilhelmina de Mos  geboren 25-04-1901 te Den Haag oud 32 jaar  

(2) Jan Hendrik Joustra geboren 07-02-1907 te Den Haag

 overleden 10-1983 te Kapelle (Zld) oud 76 jaar

getrouwd 27-05-1936 te Den Haag oud 29 jaar

met   Dirkje Felius   geboren19-09-1907 Wolfaartsdijk oud 29 jaar

 overleden 13-09-1984 te Kapelle (Zld) oud 77 jaar

was getrouwd met Alting uit Groningen

(3) Maria Sofia Joustra  geboren 03-03-1912 te Den Haag  overleden 17-01-1997 te Den Haag oud 87 jaar

(4)  Alida Martina Rosina  Joustra  geboren  04-06-1913 te Den Haag


(F) Johannes Hendrik Salomon Ketting geboren 03-10-1879 te Den Haag oud 27 jaar

 beroep behanger / stoffeerder

 overleden 10-07-1945 oud 65 jaar

 begraven op Oud Eykenduynen

zoon van Pieter Salomon Ketting en Maria Sophia Buijtendorp

ondertrouwd 28-07-1907 te Den Haag

 getrouwd 09-08-1907 te Den Haag  te Den Haag oud 27 jaar

met Sara Magdalena Johanna de Jongh geboren 18-10-1877 te Den Haag oud 29 jaar 

 overleden  30-12-1945 oud 68 jaar begraven op Nieuw Eykenduynen Den Haag

beroep moeder dames-kleermaakster

dochter van Carel Johannes Wilhelmus  de Jongh  en Sophia Louisa  van der Burg

uit dit huwelijk is een zoon geboren

(1) Johannes Hendrik Ketting geboren 27-12-1908 te Den Haag   ( volgt A  X )


(G) Gerardus Wilhelmus Ketting geboren  05-11-1881 te Den Haag beroep timmerman

  overleden 06-06-1947 oud  65 jaar te Den Haag begraven op Oud Eykenduynen

zoon van Pieter Salomon Ketting en Maria Sophina Buijtendorp

getrouwd 14-04-1909 te Den Haag  oud 27 jaar

  met Jacoba Maria Sablerolle  geboren 19-05-1882 te Den Haag oud 26 jaar

overleden  01-01-1960  beroep winkelierster in sigaren oud 78 jaar

dochter van Johannes Cornelis Sablerolle en Elisabeth van Hattem

uit dit huwelijk is een zoon geboren

(1) Gerardus Wilhelmus Ketting  geboren 26-07-1910 te Den Haag  ( volgt B  X )


(H) Pieter Salomon Ketting geboren 29-09-1883 te Den Haag beroep wisselloper/koetsier.

 overleden 30-05-1913  te Den Haag oud 63 jaar

zoon van Pieter Salomon Ketting en Maria Sophia Buijtendorp

getrouwd 13-08-1919 te Den Haag oud 35 jaar

met Margaretha van de Wetering  geboren 11-07-1889 te Baarn oud 35 jaar beroep dienstbode

dochter van Hendrik van de Wetering en Wilhelmina Febbe


(I) Cornelis Hermanus Ketting geboren 27-02-1885 te Den Haag beroep kleermaker

 overleden 11-02-1957 te Den Haag oud 71 jaar

 getrouwd ...... ?????? uit dit huwelijk een zoon geboren

(1) Cornelis Johannes Ketting geboren 27-06-1914 te Den Haag

 getrouwd met Elisabeth van Vugt geboren 06-06-1915 te Den Haag

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Anna Antonia Ketting geboren 04-10-1934 te Den Haag

(2) Aleida Ketting geboren 07-04-1837 te Den Haag


(J) Marinus Pieter Ketting geboren  12-11-1889 te Den Haag   beroep gasfitter

 overleden  27-02-1979 oud 90 jaar

 getrouwd 10-10-1922 te Den Haag oud 33 jaar

met Peterje Maartje Johanna Reijs  geboren 13-05-1890 te Den Haag oud 32 jaar 

overleden 28-11-1976 te Den Haag oud 86 jaar

dochter van Jan Frederik Reijs en Teuntje Johanna Jonas

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Johan Ketting geboren 23-02-1924 te Den Haag   ( volgt C  X )

(2) Nelly Ketting geboren 27-11-1929 te Den Haag   ( volgt L  X )

(3) Suzanne Ketting geboren 27-11-1929 te Den Haag   ( volgt M  X )


(K) Cornelis Fredericus Ketting geboren 13-10-1885 te Den Haag

beroep betonwerker.

overleden  30-01-1945 te Den Haag  oud 59 jaar

getrouwd  01-02-1911 te Den Haag  oud 25 jaar 

 met Anna Antonia de Koning  geboren 22-04 1889 te Rijswijk oud 21 jaar beroep dienstbode

zoon van Frederik Salomon Ketting  en Cornelia Merlijn overleden onbekend  te Den Haag oud ----

de bruid tekende huwelijks akte met A.A. de Ketting

dochter van Johannes de Koning en Maria Anna Hock

uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren

(1) Frederik Cornelis Ketting geboren 27-05-1911 te Den Haag  ( volgt D  X )

(2) Maria Johanna Ketting geboren 26-12-1912 te Den Haag

getrouwd  25-04-1934 te Den Haag oud 22 jaar 

met Franciscus Bernardus Lut geboren 13-11-1903 te Den Haag oud 31 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1)  Gerardus Wilhelmus Hendricus Lut geboren 04-08-1934 te Den Haag ( volgt N  X )

(2) Franciscus Bernardus Lut geboren 19-09-1937 te Den Haag

(3) Cornelis Johannes Ketting geboren 27-06-1914 te Den Haag    ( volgt E  X )

(4) Johannes Antonius Ketting geboren. 03-05-1916 te Den Haag  ( volgt F  X )

(5) Anna Antonia Ketting geboren 05-12-1919 te Den Haag  overleden  10-02-1921 te Den Haag oud een jaar

(6) Antonius Cornelis Ketting geboren 05-10-1923 te Den Haag 

getrouwd...........??.met Catharina Hendrica Verhoeve

(7) Franciscus Antonius Ketting geboren 09-08-1926  getrouwd 18-02-1953 oud 27 jaar met A.N.Meurs


(L) Johannes Pieter Ketting ( Jan) geboren 07-07-1894 te Rotterdam  

 ondertrouwd 28-12-1918 te Den Haag getrouwd 08-01-1919 te Den Haag oud 24 jaar

beroep loodgieter

          overleden 10-01-1975 oud  80 jaar begraven op Nieuw Eykenduynen te Den Haag

 was werkzaam bij de openbare verlichting te Den Haag

zoon van Frederik Salomon Ketting oud 62 jaar en Cornelia Merlijn oud 62 jaar

met Anna Catharina de Groot  geboren 18-04-1898 te Den Haag oud 20 jaar

overleden 20-04 -1966  begraven Nieuw Eykenduynen   op Zuiderparklaan 37 oud 68 jaar te Den Haag  

 beroep diensbode

gescheiden 19-10-1947 te Den Haag

dochter van Adrianus Antonius de Groot oud 67 jaar en Maria Margaretha Leenart oud 66 jaar

uit dit huwlijk zijn vijf kinderen geboren

(1) Johanna Ketting geboren 27-05-1919 te Den Haag    ( volgt G  X )

(2) Petronella Ketting geboren 18-04 -1922 te Den Haag   ( volgt H  X )

(3) Cornelia Ketting geboren 05-01-1927 te Den Haag   ( volgt I X )

(4) Mariaa Margaretha Ketting geboren 31-08-1929  te Den Haag   ( volgt J  X )

(5) Johannes Marinus Ketting geboren 30-03-1933 te Den Haag   ( volgt K  X )


(M) Johannes Ketting geboren 23-02-1903 te Den Haag beroep zeevisser

 getrouwd  06-06-1924 te Den Haag oud 21 jaar

met Klaartje Messemaker geboren 06-02-1904 te Den Haag oud 20 jaar

beroep diensbode

dochter van Johannes Messemaker en Johanna Pieternella Keus

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Arie Ketting geboren 26-10-1924 te Den Haag

(2) Johanna Pieternella Ketting geboren 23-12-27 te Den Haag

(3) Martina Ketting geboren 13-12-1927 te Den Haag

(4) Johannes Ketting geboren 26-10-1929 te Den Haag

(5) Klaartje  Ketting geboren 13-03-1932 te Den Haag

(6) Bertholomeus Adrianus Ketting geboren 13-10-1935 te Den Haag


   Tiende  generatie  Haagsche Ketting tak

 *  A,B,C,D,E,F,G.H,I,J,K,L,M,N. *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Johannes Hendrik Ketting geboren 27-12-1908 te Den Haag beroep  behanger/stoffeerder 

  overleden 28-06-2000 oud 92 jaar

getrouwd 27-07-1932 te Den Haag oud 24 jaar

met Geertje Alberta van Empel geboren 20-05-1910 te Nijmegen oud 22 jaar 

 overleden 20-12-1982 oud 72 jaar te Den Haag

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Gretha Johanna Ketting geboren 23-02-1933 te Den Haag overleden  28-07-1950 te Den Haag oud 17 jaar

(2) Johannes Hendrik Ketting geboren 02-09-1935 te Den Haag

getrouwd 02-03-1955 te Den Haag  oud 20 jaar

met Cocky van Hoogenhuizen geboren 23-03-1934 te Ginneken oud 21 jaar

(3) Bart  Ketting geboren 10-01-1947 te Den Haag 

 getrouwd 21-02-1971 oud 24 jaar 

met Anna Maria Grave geboren 21-01-1948 te Sao Paulo (brazilie) oud 29 jaar


(B) Gerardus Wilhelmus Ketting  geboren 26-07-1910 te Den Haag

 overleden 19-06-1969 te Wageningen oud 59 jaar

 getrouwd 14-07-1943 te Den Haag oud 33 jaar

 met Johanna Wilhelmina Servaas geboren 10-09-1908 te Utrecht oud 35 jaar

 overleden 30-01-1962 te Deventer oud 54 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Johanna Wilhelmina Ketting geboren 19-06-1944 te Wassenaar ( ongehuwd )

(2) Jacoba Maria Ketting geboren 28-02-1946 te Den Haag

getrouwd 14-06-1977 te Utrecht oud 31 jaar

met Robby Wendling geboren 07-08-1944  te Utrecht oud 33 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Anouk Jozien Wendling geboren 02-02-1984 te Utrecht

(2) Bastiaan Robert  Wendling geboren 11-11-1987 te Utrecht


(C) Johan Ketting geboren 23-02-1924 te Den Haag   beroep administrateur

overleden

(1)  getrouwd met Ida Hedrika Sijbring geboren 27-02-1917 te ........

overleden 14-03-1975

-------------------------------------------------------------------

(2) getrouwd met Ipkina Appeldotn geboren 31-12-1934 te Musselknaal Oostwedde

getrouwd  05-08-1949 te Den Haag  oud 25 jaar

---------------------------------------------------------------

(3) met Maria Beukema  geboren 03-11-1923 te Soerakarta oud 26 jaar

getrouwd 05-08-1949 te Den Haag oud 25 jaar

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Johan Marinus Pieter Ketting geboren 30-05-1950 te Den Haag  ( volgt A  XI )

(2) Peter Roeland Ketting geboren 09-12-1951 te Den Haag  ( volgt B  XI )

(3) Margaretha Johanna Maria Ketting geboren 28-09-1953 te Den Haag  ( volgt C  XI )


(D) Frederik Cornelis Ketting geboren 27-05-1911 te Den Haag  oud 26 jaar

getrouwd 07-07-1937 te Den Haag  oud 26 jaar

met Trijntje Hermans geboren 15-12-1914 te Den Haag oud 23 jaar

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Cornelis Frederik Ketting (Cok) geboren 29-10-1937 te Den Haag overleden 21-02-2000 te Den Haag

(2) Frederik Cornelis Ketting geboren 05-10-1940 te Den Haag   ( volgt D  XI )

(3) Sjoukje Ketting geboren 13-07-1949 te Den Haag


(E) Cornelis Johannes Ketting geboren 27-06-1914 te Den Haag oud 29 jaar beroep betonijzervlechter

getrouwd 13-09-1933 te Den Haag oud 28 jaar

 met Elisabeth van Vugt  geboren 06-06-1915 te Den Haag oud 18 jaar

zoon van Willem Everrandius Johannes van Vugt en Aleida Gemmink

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Anna Antonia Ketting geboren 04-10-1934 te Den Haag

(2) Aleida Ketting geboren 07-04-1937 te Den Haag


(F) Johannes Antonius Ketting geboren  03-05-1916 te Den Haag

                                                                                                                   getrouwd  08-07-1936  te DenHaag oud 20 jaar

met Maria Wilhelmina van Dijk geboren 01-05-1918 te Den Haag oud 18 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Johanna Antonia Ketting geboren 09-01-1937 te Den Haag

(2) Johannes Antonius Ketting geboren 29-11-1942 te Den Haag   ( volgt E  XI )


(G) Johanna Ketting (An) geboren 27-05-1919 te Den Haag

overleden 29-05-1999 te Den Haag  oud 80 jaar

vrijdag 4 Juni om 12.00 uur begraven op Oud  Eykenduynen  in het familiegraf .

 dochter van Johannes Pieter Ketting en Anna Catherina de Groot\

                                                                             ondertrouwd  06-12-1961 te Den Haag   getrouwd 13-12-1961 te Den Haag oud 42 jaa

met  Pieter den Reijer  geboren 30-07-1922 te Den Haag oud 39 jaa    beroep steigerbouwer

zoon van Hendrik  den Reijer en Antje Maas

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1) Tanja den Reijer geboren 06-01-1963 te Den Haag


(H) Petronella  Ketting (nel) geboren 18-04 -1922 te Den Haag 

 overleden 05-07-1977 oud 55 jaar begraven op Nieuw Eykenduinen

getrouwd 1946 te Den Haag  oud 24 jaar

dochter  van Johannes Pieter  Ketting en Anna Catherina de Groot

met  Leo Evers  geboren 05-04 -1922 te Hoeve Noord Brabant  oud 24 jaar  beroep slachter

uit dit huwelijk is  een zoon geboren

(1) Leonardus Johannes Antonius Evers  (Leo)  geboren 1947 te Den Haag

overleden 25-02-1997 begraven 28-02-1997 te Den Haag oud 50 jaar


(I) Cornelia Ketting ( Cok) geboren 05-01-1927 te Den Haag

ondertrouwd 01-03-1951 getrouwd 28-11-1951 te Den Haag  oud 24 jaar

dochter van Johannes Pieter  Ketting en Anna Catherina de Groot

met  Hendrik Harteloh  ( Henk) geboren  04 -04 -1924 te Den Haag oud 27 jaar

overleden 05-07-2016 te Delft

  beroep draaier

zoon van Paulus Johannes Harteloh geboren 12-01-1898 te Den Haag vader overleden 18-02-1963 oud 65 jaar

en Dephina Maria Burm geboren 10-04-1899 te Hulst moeder overleden 12-07-1959 oud 60 jaar

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1) Marja Delphina Catharina Harteloh geboren 23-03-1954 te Den Haag 

getrouwd 31-10-1973 te Den Haag

met Johan Adrianus Spruit geboren 14 -06-1948 te Den Haag beroep instrumentmaker 

(1) Malou Kim Spruit geboren 07-03-1983 te Leidschendam

(2) Tim Kay Spruit geboren 27-09-1986 te Leidschendam


(J) Maria Margaretha Ketting (Miep) geboren 31-08-1929  te Den Haag

 ondertrouwd 30-12-1952 te Den Haag getrouwd 28-01-1953 te Den Haag oud 23 jaar

dochter  van  Johannes Pieter  Ketting en Anna Catherina de Groot

met Jacob Olie (Jaap) geboren 23-04 -1925 te Den Haag oud 28 jaar

overleden  03-03-1996 te Culemborg oud 71 jaar

beroep instrumentmaker

zoon van Jacob Olie geboren 10-10-1898 te Den Haag overleden 11-07-1939 te Delft

en van Helena Barbara Middendorp geboren 13-01-1900 te Den Haag overleden 20-04-1975 te Den  Haag


(K)  Johannes Marinus Ketting (Hans) geboren 30-03-1933 te Den Haag

ondertrouwd 09-02-1954 te Den Haag getrouwd 12-03-1954 te Den Haag

beroep electronica/monteur

zoon van Johannes Pieter  Ketting en Anna Catherina de Groot

in het oude Stadhuis aan de Javastraat 26 te Den Haag  

met Arendje de Wit (Atie) geboren  04-09-1931 te Den Haag

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Robbert  Ketting geboren  22-09-1954 te Den Haag    ( volgt F  XI ) 

(2) Victor Ketting geboren 19-08-1956 te Den Haag   ( volgt G XI ) 

-------------------------------------------------------

Ouders Arendje de Wit

dochter van Johannes de Wit (Jan) geboren 09-02-1900 te Den Haag beroep huisschilder

overleden 14-11-1964 te Den Haag oud 64 jaar begraven op Algemene begraafplaats Scheveningen

getrouwd 16-12-1925 te Den Haag oud 25 jaar

en Petronella van der Pol (Nel) geboren 21-03-1904 te Scheveningen oud 21 jaar

 verleden 14-09-1994 te Den Haag  oud 90 jaar

--------------------------------------------

grootouders van Arendje de Wit Johannes de Wit  zoon van Johannes Jacobus de Wit

geboren 18-10-1871 te Bergen op Zoom overleden 14-04-1945

getrouwd 29-10-1894 te Bergen op Zoom oud 22 jaar

 met Adriana Verdult geboren 02-01-1873 te Bergen op Zoom oud 21 jaar 

 overleden 07-01-1945 te Den Haag oud 72 jaar ( gescheiden )

-------------------------------------------

 Petronella van der Pol  dochter van Maarten van der Pol

 beroep vishalknecht  te Scheveningen

 overleden 25-05-1952 te Loosduinen oud 76 jaar

getrouwd 06-05-1903 te Den Haag oud 26 jaar

met Arendje Vrolijk geboren 09-03-1874 te Scheveningen oud 29 jaar

overleden 23-03-1935 te Scheveningen oud 61 jaar


 Elfde  generatie  Haagsche  Ketting tak

 *  A,B,C,D. *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Frederik Cornelis Ketting geboren 05-10-1940 te Den Haag

getrouwd 28-02-1963  te Den Haag oud 24 jaar

met Rika van der Zalm  geboren 09-05-1944 te Den Haag oud 19 jaar

uit dit huwelijk zijn twee  kinderen geboren

(1) Frederik Cornelis Ketting geboren 04-08-1963 te Den Haag  ( volgt B  XII )

(2) Ronald Barnados Ketting geboren 19-12-1965  ( volgt C  XII )


(B)  Johannes Antonius  Ketting geboren 29-11-1942  te Den Haag

getrouwd 25-02-1964 te Den Haag  oud 22 jaar

met Johanna Steinz  geboren 21-12-1944 te Den Haag oud 20 jaar

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1) Barbara  Ketting geboren 01-08-1966 te Den Haag  ( volgt F  XII )


(C) Robbert  Ketting (Rob)  geboren 22-09-1954 te Den Haa  op woensdag 22-09-1954 om 19.32 uur gewicht 4200 gram

in de kraamkliniek aan de Frankenslag te Den Haag

ongehuwd beroep claimbehandelaar/schade expert Mercedes. ( Alphen aan de Rijn )


(D) Victor Ketting (Vic) geboren 19-08-1956 te Den Haag  op Zondag 19-08-1956 om 8.57 uur gewicht 4000 gram

in de kraamkliniek aan de Frankenslag te Den Haag

beroep electro bij Miele ( G�tersloh Westfalen )

getrouwd 14-11-1980 te Halle  oud 24 jaar

(1) met Petra Gurhs  geboren 07-08-1957 te Versmold oud 23 jaar

uit dit huwelijk is een  zoon geboren 

(1) Bjorn Ketting  geboren 27-04-1981 te Halle    ( volgt D  XII )    overleden 02-01-2003 oud 21 jaar begraven te Bad Rothenfelde


(D) Victor Ketting (Vic) geboren 19-08-1956 te Den Haag    

 (2) getrouwd 05-08-1991 met  Tony Vashti  te Vlaardingen geboren 23-06-1970 te Singapore

uit dit huwelijk is een zoon geboren  

(2) Jamie Robert John Ketting geboren 17-01-1992 te Halle    ( volgt E  XII )


  Twaalfde   generatie Haagsche  Ketting tak

*  A,B,C,D,E,F. *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


(A) Peter Ketting geboren 26-03-1976 te Den Haag    beroep trambestuurder

getrouwd 25-08-2003 te Den Haag oud 27 jaar  

met Ramona Kouwenberg geboren 21-10-1977 te Voorburg oud 26 jaar

uit dit huwelijk is een zoon  geboren

(1) Gino Ketting geboren 30-10-2001 te Den Haag  ( volgt A  XIII )


(B) Frederik Cornelis Ketting geboren  04-08-1963 te Den Haag  beroep administrateur

 getrouwd 25-09-1993 te Den Haag  oud 30 jaar

met Wilma Looije  geboren 02-08-1961 te Den Haag oud 32 jaar

uit dit huwelijk is een  dochter geboren

(1) Athina Ketting geboren 12-04-1995 te Den Haag


(C) Ronald Barnados Ketting geboren 19-12-1965  te Den Haag beroep barkeeper

 getrouwd 05-12-2000 te Den Haag oud 35 jaar

 met Magon Wilhelmina Moret  geboren 25-07-1972 te Stadskanaal oud 28 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Eva Ketting geboren 01-04-2004 te Den Haag

(2) Vincent Fredrik Pieter Ketting geboren 08-04-2005 te Den Haag


(D) Bjorn Ketting geboren 27-04-1981 te Halle ( Westfalen )

 overleden 02-01-2003 oud 21 jaar

begraven te Bad Rothenfelder West Falen 


(E) Jamie Robert John Ketting (Jamie ) geboren 17-01-1992 te Halle ( Westfalen ) 


(F) Barbara  Ketting geboren 01-08-1966 te Den Haag

getrouwd 08-09-1995 te Naaldwijk oud 29 jaar

 met Johannes Albertus van der Berg  geboren 30-11-1968 oud 27 jaar

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1) Jennifer van den Berg geboren 31-10-1996 te Den Haag


 Dertiende  generatie  Haagsche Ketting tak  

 *  A  *  Deze site is gemaakt door Hans Ketting 


 (1) Gino Ketting geboren 30-10-2001 te Den Haag


(2)

 >>>>> Zeeuwse tak <<<<<


Zoeken naar  naam  generatie`s Zeeuwse Ketting tak  zie hier onder     

bij gewerkt op 18 Oktober 2015


(A)----------------------------

Aarnoudse-----generatie 4 ( C)

(B)----------------------------

Bruynzeel------generatie 6  ( H)

Breukhoven ------generatie  5  (L)

Brouw ---------------generatie 5 (H)

Boogaart--- -------------generatie 3 (A)

Brijman----------------------generatie 3   (B)

Busquet -------------------------generatie 3- 6 (E) (P)

Bezooijen van ------------------------generatie 6 (L)

Bruine de --------------------------------generatie 5   (K

Bendegom  van de ---------------------------generatie  (C)

Boogaard van der -------------------------------generatie 4-5 (E) (K)

Beveren van ----------------------------------------generatie 4 (F)

Bartha--------------------------------------------------generatie (C)

Bareman ---------------------------------------------------generatie 4 (H)

Baarendse  -----------------------------------------------------generatie 4 (J)

(C)------------------------------------------------

Canen (kaan)------------------------generatie 2 (A)

Cornelisse ---------------------------------generatie 4 (A)

Cosijn  ------------------------------------------generatie 4 (D)

(D)--------------------------------------------

Dekker---------generatie 3  (C)

Dommelen van  -----generatie 3  (D)

Dussen van  --------------generatie 5  (K)

Deurlo   -----------------------generatie 6  (M)

Dijke van ---------------------------generatie 6  (M)

Dorst ------------------------------------generatie 5  (K)

Dekker  ---------------------------------------generatie 3  (C)

Doorn van   -----------------------------------------generatie 4  (B)

Driel van  ------------------------------------------------generatie 4  (B)

(E)---------------------------

Etten----------generatie  8 (A)

Engelsmn ----------generatie  4 (E)

Engels ----------generatie  4 (I)

(F)---------------------------

Franke------------generatie  2 (A)

Feijts ------------------generatie  (E)

Fluit -------------------------generatie  (A)

(G)-----------------------------------------

Geluk----------------------generatie  4  (B)

Gouwe van der ------------------generatie  6  (I)

Giljam  -------------------------------generatie  4  (D)

Gunst   -------------------------------------generatie  4  (E)

Graaf van der    ---------------------  ----------generatie  4  (E)

Goedegebuure  ---------------------  ----------------generatie  4-5-6  (B) (E) (T)

Goosen  ---------------------  -----------------------------generatie  2-3 (A) (B)

Goudswaard---------------------  -----------------------------generatie  4  (I)

(H)-----------------------------

Hartog--------------generatie  3-8  (C) (D)

Hengstmengel-----------generatie 3  (D)

Holster ---------------------generatie 3-(E) (P)

Hage ---------------------------generatie 4-6 (J)

Hof `t van---------------------------generatie 5 (A)

Hogenraad -------------------------------generatie 3 (E)

Hengstmengel ---------------------------------generatie 3 (D)

Hoeven van der  ---------------------------------generatie 7 (E)

Heijboer ---------------------------------------------generatie 5 (A) (C)

Hikke ------------------------------------------------------generatie 5 (B)

(I) --------------------------------

Iwaarden van -----------------generatie 6 (I)

(J)------------------------------

Janssen--------------------generatie 2-4   (A) (E)

Jong -de ---------------------------generatie 4-5   (C) (A)

Jager-de ----------------------------------generatie 5   (M)

Jasperse -----------------------------------------generatie 3   (B)

Jagt van der   -------------------------------------------generatie 5  (B)

Jonkers  ------------------------------------------------------generatie 4  (H)

(K)----------------------------

Kaart de -----generatie   (A))

Kaashoek -------generatie 3   (B)

Krijgsman  ----------generatie 4 (A)

Kok de   ----------------generatie 6 (M)

Kodde ----------------------generatie 5 (K)

Kloet  ---------------------------generatie 5 (B)

Kastelijn ----------------------------generatie 3 (H)

Koets  ----------------------------------generatie 4 (F)

Kaashoek ----------------------------------generatie 3 (B)

Klippel ----------------------------------------generatie 6 (R)

Keizer de  -----------------------------------------generatie 4 (C)

Kanes -------------------------------------------------generatie 2 (A)

Koppenhol  -----------------------------------------------generatie 3(J)

Kleijweg  ------------------------------------------------------generatie 4 (I)

Kuipers ------------------------------------------------------------generatie 7 (E)

(L)-----------------------------------

Lindhout ------------------------------generatie 4 (D)

Lobbezoo ------------------------------------generatie 3 (D)

Luijk van  ------------------------------------------generatie 6 (Q)

Labau  --------------------------------------------------generatie 4 (B)

Linde van der --------------------------------------------------generatie 4-5  (I)

(M)-----------------------------------

May ------------------------------generatie  1   (A)

Meer van der --------------------------generatie  7  (B)

Moeliker -------------------------------------generatie  4-5   (A) (D)

Menheere -----------------------------------------generatie  4  (A)

Moerland ----------------------------------------------generatie  4  (E)

Manteau  ---------------------------------------------------generatie  4  (E)

(N)---------------------------------

Naerebout-------------------generatie  5-6  (L) (L)

Nootenboom-----------------------generatie  5   (B

(O)-----------------------------

Ophof----------------generatie  7  (A)

Overbeeke-------------------generatie 3-5    (D) (K)

Oeveren van -----------------------generatie 2-5  (A) (H)

Oost van --------------------------------generatie 6- (T)

(P)-----------------------------

Potappel ----- ------------------generatie   (R)

Priem----------------------------------generatie   (B)

Prooijen van----------------------------------generatie 5  (A)

Pag�---------------------------------------------generatie 4  (B)

Polderman --------------------------------------------generatie 3   (D)

Pierce ------------------------------------------------------generatie 4 (I)

(Q)  ----------------------------------------------

Quist --------------------------------------generatie 5 (A)

(R)-----------------------------

Reijngouds ------------------generatie  3  (A)

Ruijter de ------------------------generatie  4  (H)

(S)-----------------------------

Sande van der- -----generatie 4-5  (I)

Slikke van der- --------generatie 4  (G)

Skeketee------------------generatie (D)

Savels -----------------------generatie 5-6 (L)

Stouten  ------------------------generatie 3  (C)

Steur de ---------------------------generatie 6  (K)

Sande van der ------------------------generatie 4-5   (I)

Snoep ------------------------------------generatie 5 (B)

Schouwen van --------------------------------generatie 3 (D)

Snoey --------------------------------------------generatie 4 (D)

(T)------------------------------

Tiggele------------------generatie  3  (B)

Teunisse ----------------------generatie  5  (K)

(V)------------------------------

Verkerk-------------------generatie  3  (B)

Vermaas ----------------------generatie  3 (C)

Vossen van  -------------------     ---generatie  4 (E)

Verheul   -----------------------------------generatie  4 (E)

Vlietinck ---------------------------------------generatie  4 (E)

Vald van der ---------------------------------------generatie  4 (H)

Vermeij -------------------------------------------------generatie  3 (E)

Vroegop  -----------------------------------------------------generatie  4 (E)

Velde van de   -----------------------------------------------------generatie  4 (J)

(W)------------------------------

Witte de -------------generatie  4 (I)

Wettum  ------------------generatie  7 (E)

Westdorp -----------------------generatie  4(E)

Wageningen van -----------------------generatie  5 (L)

Weele van der  -----------------------------generatie  5 (D)

(Q)------------------------------

Quist ------------generatie  5  (A)

(Z)------------------------------

Zwarte de  -----------------------------generatie 5  (M)

Zande van der   -----------------------------generatie 5  (I)

Vrijdag, Juni 16, 2017


(2)

Eerste  generatie  Zeeuwse Ketting tak

*  A *  Deze is gemaakt door Hans Ketting


(A) Hendrik (Henricus) Ketting geboren  01-01-1735 afkomstig uit Straatsbur

 overleden 01-01-1766 oud 31 jaar 

 getrouwd 01-01-1758 oud 23 jaar

  met Anna  May geboren 01-01-1735 in Duitsland oud 23 jaar

 overleden 01-01-1775 oud 40 jaar

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Janus Jaonnes Ketting geboren 01-07-1759 gedoopt 30-04-1759 te Halsteren  ( volgt A III )

(2) Magdalena Ketting geboren te St.Maartensdijk gedoopt 27-12-1761 te Halsteren


Tweede generatie Zeeuwse Ketting tak   

* (A) * Deze site is gemaakt door Hans Ketting


 (A) Johannes ( Janus ) Ketting geboren 01-07-1759 gedoopt 30-04-1775 te Halsteren

overleden 21-10-1817  te Sint Maartensdijk oud 58 jaar

dopeling is 16 jaar en gedoopt na overlijden  van ouders dopeling afkomstig uit Sint Maartensdijk

getrouwd  01-01-1781  oud 22 jaar

met  Leuntje (Lijntje) Canes (Caan)  geboren 1763 oud 18 jaar

overleden 30-05-1808 te Sint Maartensdijk  oud 45 jaar

(1) uit dit huwelijk zijn  zeven kinderen geboren

(1) Hendrik Ketting gedoopt 13-05-1781 te Sint Maartensdijk  overleden 07-06-1831 te Poortvliet oud 48 jaar

(2) Johannes  Ketting gedoopt 14-04-1782  ( volgt A III ) overleden 17-10-1838 te Sint Maartensdijk  

(3) Jacomina Ketting gedoopt 16-05-1784 te Sint Maartensdijk

(4) Hendrik Ketting gedoopt 17-07-1785 te Sint Maartensdijk  ( volgt A III )

overleden  07-06-1831 te Poortvliet oud 46 jaar

(5) Jannetje Ketting gedoopt 19-10-1788  te Sint Maartensdijk

overleden 29-12-1844 te Sint Maartensdijk oud 57 jaar

(1) getrouwd 25-06-1809 te St.Annaland  oud 21 jaar

met  Marinus Franke  geboren 01-01-1789  oud 20 jaar

weduwe van Marinus Franke overleden 08-06-1828 oud 39 jaar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Jannetje Ketting gedoopt 19-10-1788  te Sint Maartensdijk 

 (2) hertrouwd 20-07-1832 te St.Annaland oud 44 jaar

met  Marinus Janssen  geboren 01-01-1776 te Oud-Vossemeer oud  56 jaar

 beroep landman

overleden 11-02-1833 te St.Annaland oud 57 jaar

weduwnaar  van Cornelia Voshol

als zoon van Jacob Janssen en Cornelia van Overen

-----------------------------------------------------------------------------------

Jannetje Ketting gedoopt 19-10-1788  te Sint Maartensdijk 

 (3) hertrouwd 17-04-1835 te St.Annaland  oud 47 jaar

met  Jan Quist   geboren 03-02-1787 te St.Annaland oud 48 jaar

 bruidegom weduwnaar van Sara Kloet

overleden 04-12-1842 te St.Annaland oud 56 jaar

beroep herbergier

als zoon van Abraham  Quist en PloontjeAppolonia  Fase (Faase)

(6) Adriaan Ketting gedoopt 17-07-1791 te Sint Maartensdijk ( volgt C III )

(7) Jan Ketting gedoopt 03-11-1793 te Sint Maartensdijk  ( volgt D III )


 Derde generatie Zeeuwse Ketting tak 

*  A,B,C,D,E,F,G,H,I.* 

 Deze site is gemaakt door Hans Ketting


 (A) Johannes (Janis) Kettingh gedoopt 14-04-1782 te St.Maartensdijk beroep knecht

overleden 17-10-1838 te St.Maartensdijk oud 56 jaar

zoon van Janus Kettingh en Catelina Kaan

getrouwd 27-06-1813 te Oud Vossemeer oud 31 jaar

met  Neeltje Reijngoud geboren 01-01-1785 te Oud Vossemeer oud 28 jaar

 beroep dagloner

 overleden 15-01-1827 te St.Maartensdijk oud  42 jaar 

als dochter van Pieter Reijngouds en Kaatje Brabers (den Braber )

uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

(1) Johannes Kettingh geboren 24-12-1813 te Oud-Vossemeer  ( volgt A IV )

(2) Caatje Kettingh geboren 16-12-1816 te St.Maartensdijk  overleden 07-09-1818  te St.Maartensdijk oud 1 jaar

(3) Kaatje Kettingh geboren 12-05-1820 te St.Maartensdijk  overleden 04-01-1849 te St.Maartensdijk

  beroep dienstmeid

getrouwd 20-04-1848 te St.Maartensdijk oud 27  jaar

met Pieter Boogaart  geboren 01-01- 1821 te St.Maartensdijk  oud 24 jaar

overleden 29--09-1897 te St.Maartensdijk oud 76  jaar

zoon van Jan Boogaart en Tannetje Fluijt

(4) Pieter Kettingh geboren 07-03-1824 te St.Maartensdijk overleden  07-03-1824 te St.Maartensdijk oud een dag (tweelingen)

(5) Leendert Kettingh geboren 07-03-1824 te St.Maartensdijk overleden  07-03-1824  te St.Maartensdijk oud een dag (tweelingen)


 (B) Hendrik Ketting gedoopt 17-07-1785  St.Maartensdijk beroep arbeider

 overleden 07-06-1831 te Poortvliet oud 48 jaar

zoon van Johannis Ketting en Leentje Kanes ( Kaan )

getrouwd 17-12-1817 te Poortvliet oud 32 jaar

met Cornelia Jannetje Brijman  gedoopt 01-01-1792 te Poortvliet oud 25 jaar 

overleden 22-09-1835  te Poortvliet  oud 43 jaar

dochter van Cornelis Brijman beroep landman  en Jacoba Goosen beroep landvrouw

uit dit huwelijk zijn twaalf  kinderen geboren

(1) Cornelis Hendrik Ketting geboren 09-02-1818  te Poortvlie toverleden  18-09-1856 oud 38 jaar te Poortvliet  ( volgt B IV )

(2) Johannis Ketting geboren 27-02-1820 te Poortvliet overleden 10-03-1820 oud 12 dagen te Poortvliet

(3) Jacoba Ketting geboren 27-02-1820  te Poortvliet  overleden 15-05-1865 te St.Maartensdijk oud 45 jaar

 beroep dienstmeid

dochter van Hendrik Ketting en  Cornelia Jannetje Brijman

(1) getrouwd 03-12-1840 te St.Maartensdijk oud 20 jaar 

 met Cornelis Quist geboren 1811 te Scherpeniss oud 29 jaar

 beroep boereknecht

overleden 16-09-1844 St. Annaland  oud 33 jaar

zoon van Johannes Cornelisse Quist en Jannetje  Verheul

Jacoba Ketting geboren 27-02-1820  te Poortvliet  beroep dienstmeid 

overleden 15-05-1865 te St.Maartensdijk oud 45 jaar

 (2) hertrouwd 09-10-1845  oud 25 jaar te St.Maartensdijk

 met Cornelis Verkerke  geboren 1819 te Tholen 26 jaar

overleden 10-10-1876 oud 57 jaar

uit dit huwelijk is twee kinderen geboren

(1) Pieter Verkerke geboren 01-01-1850 te St.Maartensdijk

overleden 01-11-1851 oud 18 maanden

(2) Pieternella Verkerke geboren 11-03-1853 te St.Maartensdijk

zoon  van Marinus Verkerke en Pieternella Jasperse

(4) Cornelis Ketting geboren 09-02-1818 te Poortvliet

(5) Johannis Ketting geboren 28-11-1821  te Poortvliet overleden 30-03-1908 te Poortvliet oud 84 jaar

(6) Lijntie Ketting geboren 08-10-1823  te Poortvliet overleden 26-10-1823 te Poortvliet

(7) Johannis Ketting geboren 08-10-1823te Poortvliet ( volgt C IV )

(8) Jannetje Cornelia Ketting geboren 1825 te Poortvliet  beroep dienstmeid

getrouwd 20-04-1855 te Poortvliet oud 30 jaar

 met Jacob Kaashoek  geboren 15-09-1819 te Poortvliet oud 35 jaar

dochter van Hendrik Ketting en Cornelia Jannetje Brijman

zoon van Jacob Kaashoek en Emelia Kloet

(9) Jacobus Ketting geboren 31-05-1826 te Poortvliet

(10) Leendert  Ketting geboren 10-05-1828 te Poortvliet  ( volgt D IV )

(11) Janna Ketting geboren 13-09-1829 te Poortvliet overleden  01-07-1832 te Poortvliet

(12) Hendrik Ketting geboren  04-08-1831 te Poortvliet overleden  24-08-1831 te Poortvliet oud 20 dagen


 (C) Adriaan Ketting gedoopt 17-07-1791 te St.Maartensdijk  beroep arbeider

 overleden 08-11-1866  te St.Maartensdijk oud 75 jaar

getrouwd  26-08-1819 te St.Maartensdijk oud 28 jaar

 met Helisabeth Vermaas  gedoopt 26-07-1794 te St.Maartensdijk oud 25 jaar  

 overleden 19-11-1866  te St.Maartensdijk oud 72 jaar

dochter van Jacobus Vemaas en Elisabeth  Stouten

uit dit huwelijk zijn  acht kinderen geboren

(1) Johanna Ketting geboren 29-06-1817 te St.Maartensdijk overleden 16-09-1817 te St.Maartensdijk

(2) Elisabeth Ketting geboren 28-07-1818  te St.Maartensdijk overleden 01-11-1831 te St.Maartensdijk oud 13 jaar

(3) Kaatje Ketting geboren 12-05-1820 te St.Maartensdijk

(4) Johannes Ketting geboren 24-03-1823 te St.Maartensdijk overleden 04-11-1904 te St.Annaland oud 81 jaar  ( volgt E IV )

(5) Elisabeth Ketting geboren 01-01-1823 te St.Maartensdijk overleden 10-11-1831 te Poortvliet oud 8 jaar

(6) Jacoba Ketting  geboren  27-08-1826 te St. Annaland overleden 12-08-1898 te St. Annaland oud 71 jaar

getrouwd 23-04-1852 te St. Annaland oud 25 jaar

 met Jacobus  Dekker  geboren 01-01-1831 te Colijnsplaat oud 21 jaar

 overleden 10-03-1878 te St. Annaland oud 47 jaar

zoon van Jacob  Dekker en Sara van Bendegom

(7) Lintie Ketting geboren.16-02-1830 te Poortvliet overleden 26-07-1832  te Poortvliet oud 2 jaar

(8) Leendert Ketting geboren 10-01-1834 te St. Annaland   ( volgt F IV ) overleden 11-05-1919 te Rotterdam oud 85 jaar


 (D) Jan Ketting gedoopt 03-11-1793 te St.Maartensdijk  beroep bouwknegt 

overleden 13-08-1833 te St.Annaland  oud 34 jaar

zoon van Johannis Ketting en Leentje Caam (kane )

getrouwd 25-08-1826  te St.Maartensdijk oud 33 jaar

 met  Jannetje van Dommelen  geboren  23-07-1803 te St.Maartensdijk oud 24 jaar 

 overleden 01-10-1879 te St.Maartensdijk oud 76 jaar

dochter van Jan van Dommele en Elisabeth Priem

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Cornelis  Ketting geboren 01-01- 1825  te St.Maartensdijk  ( volgt G IV )

(2) Leentje  Ketting geboren  16-08-1827 te St.Maartensdijk

overleden 04-02-1896 te St.Maartensdijk oud 68 jaar

getrouwd 22-03-1849 te Sint Maartensdijk oud 21 jaar

 (1)  met  Johannis Hengstmengel  geboren 1817 te St.Maartensdijk oud 32 jaar beroep schoenmaker

 overleden 09-12-1871 te  St.Maartensdijk oud 54 jaar

Leentje Ketting  geboren 16-08-1827 te St.Maartensdijk 

 (2) hertrouwd  23-12-1873 te St.Maartensdijk oud 46 jaar

 met  Leendert Marinus Skeketee  geboren 1826 te St.Maartensdijk oud 47 jaar

overleden 08-01-1905 te St.Maartensdijk oud 78 jaar

zoon van Andries Skeketee en Janna Lobbezoo

(3) Janna  Ketting geboren 30-05-1829 te St.Maartensdijk 

 overleden 02-12-1893  te St.Annaland oud  64 jaar

getrouwd 10-06-1858  te St Maartensdijk oud  28 jaar

met Jacob Overbeeke  geboren 05-10-1829  te St.Maartensdijk  oud  28 jaar

overleden 02-04-1884 te St.Annaland   oud 54 jaar

als zoon van Machiel  Overbeeke en Aaltje Schouwen

(4) Johannes  Ketting geboren  17-10-1830 te St.Annaland overleden 27-04-1832  te St.Annaland oud 1 jaar en 6 maanden

(5) Izaak  Ketting geboren 19-02-1832 te St.Annaland overleden 16-04-1832  te St.Annaland oud 8 weken

(6) Jansje Ketting geboren  22-02-1834 te St.Annaland overleden 27-12-1898  te St.Annaland oud 64 jaar

getrouwd 06-09-1866  te St.Annaland oud 32 jaar

 met Cornelis Martinus Polderman  geboren 31-08-1839 te Scherpennisse oud 26 jaar

 beroep landbouwer 

overleden 31-11-1920 te St.Maartensdijk oud 81 jaar

zoon van Marinus Polderman en Sammelina Hartog


(E) Michiel  ( Gillesz ) Ketting  gedoopt 02-11-1777 te Katwijk aan Zee

doop getuige Marijtje van der Harst

getrouwd 25-09-1803 te Scheveningen  oud 24 jaar

met Johanna Gerritdr Hoogeraad oud 23 jaar gedoopt 23-06-1782 te Scheveningen

overleden 23-02-1855 te Scheveningen

uit dit huwelijk is een zoon geboren

(1) Gillis Ketting geboren 01-01-1806  te Katwijk aan Zee

 overleden 23-02-1855 te Vlissingen oud 48 jaar

gepensioneerd Loodsschipper weduwnaar

getrouwd 22-10-1828 te Vlissingen oud 22 jaar

met Paulina Jacoba Busquet geboren 01-01-1907 te Vlissingen oud 19 jaar

 overleden 11-09-1993  te Vlissingen

dochter van Jan Busquet en Johanna Verweij

uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren

(1) Hendrik Ketting  geboren 20-03-1830 te Vlissingen

(2) Johanna Matia Ketting  geboren 16-05-1832 te Vlissingen

getrouwd 30-04-1862 oud 23 jaar te Vlissingen

met Lieve Jacob Engels oud 24 jaar geboren 01-01-1833 te Vlissingen

beroep zeeman

zoon van Johannes Engels  en Aaltje van Drongelen

(3) Jan  Ketting   geboren 27-05-1834 te Vlissingen ( volgt H IV )

 overleden 01-01-1874 te Noordwijk oud 40 jaar

(4) Machiel Johannes Ketting  geboren 11-11-1836 te Vlissingen

(5) Johanna Maria Ketting  geboren 24-03-1839 te Vlissingen  

overleden 28-01-1926 te  Vlissingen oud 86 jaat

(6) Gerrit Adrianus Ketting  geboren 02-01-1842 te Vlissingen 

overleden 08-11-1931  te  Vlissingen oud 89 jaar

getrouwd 04-03-1863 te Vlissingen oud 21 jaar

met Cornelia Kastelein gebren .... te

dochter van Jan Kastelen en Maatje Koets

(7) Johannes Machiel Ketting  geboren 08-08-1844 te Vlissingen

 verleden 28-12-1850 te  Vlissingen oud 6 jaar

(8) Hendrik  Ketting  geboren 20-11-1847 te Vlissingen

 verleden 28-12-1850 te Vlissingen 16 jaar

(9) Hendrik Ketting  geboren 01-01-1848  te Vlissingen beroep stuurman ter koopvaardij

 verleden 28-12-1850 te  Vlissingen oud 22 jaar ongehuwd

(10)  Paulina Jacoba Ketting  geboren 12-01-1850 te Vlissingen 

overleden 27-07-1941  te Vlissingen oud 91 jaar

getrouwd 06-08-1884 oud 34 jaar te Vlissingen

met Christiaan Hendrik Antheunissen geboren 01-01-1847 te Vlissingen oud 37 jaar


(F) Jan (Gilleszn  Ketting  geboren 27-05-1834 te Vlissingen beroep loods

overleden 15-12-1874 te Vlissigen  oud 40 jaar

zoon van Glilles Ketting en Paulina Jacoba Busquet

getrouwd 14-03-1860 te Veere oud 25 jaar

Jacoba Cornelia de Steur geboren 01-01-1840 te Veere oud 20 jaar

beroep winkelierster

dochter van Abraham de Steur en Adriana Johanna van der Valk

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1) Paulina Jacoba (Jansdr)   Ketting  geboren 17-09-1862 te Vlissingen

(2)  Abraham Adriaan Johan  ( Janszn )  Ketting  geboren  14-03-1865 te Vlissingen

(3)  Gilles ( Janszn )  Ketting  geboren 22-07-1867 te Vlissingen

overleden 22=03-1867  te Vlissigen  oud 1 dag

(4)  NN 17-02-1869 levenloos geboren te Vlissingen

(5) Adriana Johanna ( Janszn )  Ketting  geboren 27-02-1871 te Vlissingen

getrouwd 19-05-1891 te Vlissingen oud 20 jaar

met Johannes Thomas Jonkers geboren 01-01-1856 te Dordrecht oud 35 jaar

beroep machinist bij de Marine de Ruijter

zoon van Antothonie Jonkers en Willlemina de Ruijter

(6) Gilles Hendrik ( Janszn )  Ketting  geboren 08-01-1873 te Vlissingen

overleden 22-08-1873  te Vlissigen  oud 7 maanden

(7)  NN 12-02-1874  levenloos geboren te Vlissingen

(8)  NN 19-12-1874  levenloos geboren te Vlissingen zijn vader is op zee overleden


(G) Machiel Johannes (Gilleszn )  Ketting  geboren 11-11-1836 te Vlissingen beroep opzichter bij de spoorwegen

overleden 02-03-1926 te Middelburg oud 89 jaar weduwnaar

getrouwd 15-09-1869 te Middelburg oud 32 jaar

met Maria Jacoba Holster geboren 01-01-1842 te Middelburg oud 27 jaar

zoon van Gilles  Ketting en Paulina Jacoba Busquet

dochter van Gerardus Holster en Martina Feijts

uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

(1) Maria  Paulina Jacoba ( Machiels Johannesdr ) Ketting  geboren 01-01-1870 te Middelburg

 overleden 19-07-1953   te Den Haag oud 83 jaar

(2) Justine Geertruida Henriette ( Machiels Johannesdr ) Ketting  geboren 17-07-1871 te Vlissingen ongehuwd

overleden 19-02-1937  te Den Haag oud 65 jaar

(3) Gilles Johannes Hendrik ( Machiels Johanneszn ) Ketting  geboren 05-08-1873 te Vlissingen

overleden 13-10-1873  te Vlissingen oud 8 maanden

(4) Adriana Clasina Annette ( Machiels Johannesdr ) Ketting  geboren  01-01-1877 te Amsterdam

overleden 30-03-1897  te Vlissingen oud 20 jaar

(5) Gerard Nicolaas Adriaan  ( Machiels Johanneszn ) Ketting  geboren  20-05-1882  te Beesd (Geldermalsen)

beroep arts gezondheid bij de marine

getrouwd 22-10-1912  te Den Haag oud 30 jaar

met Wilhelmina Johanna van der Hoeven geboren 01-01-1888 te Den Haag oud 24 jaar

dochter van Leendert van der Hoeven en Catherina van Wettum


(H) Gerrit Adrianus (Gilleszn ) Ketting  geboren 03-01-1842 te Vlissingen beroep matroos bij het loodswezen loodsschipper

overleden 08-11-1931  te Vlissingen oud 89 jaar

getrouwd 04-03-1863te Vlissingen  oud 21 jaar

met Cornelia Kasteijn geboren 01-01-1840 te Vlissingen oud 23 jaar

overleden 31-01-1929   te Vlissingen oud 89 jaar

zoon van Gilles Ketting en Paulina Jacoba Busquet

dochter van Jan Kastelijn en Maatje Koets

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1)  Gilles Paulus ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 01-06-1863 te Vlissingen

(2)  Jan ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 07-01-1873 beroep zeeman  ( volgt I IV )

overleden 23-071964  te Vlissingen oud 91 jaar

getrouwd 25-03-1896 te Vlissingen oud 23 jaar

met Elisabeth Naerebout geboren 01-01-1876 oud 20 jaar

dochter van Levinus Naerebout Een Magdalena van Wageningen

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1)  Gerrit Adrianus ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 08-10-1896  te Vlissingen beroep stuurman  ter koopvaardij

getrouwd 18-09-1929 te Vlissingen oud 32 jaar

met Francina Allegonda van Bezooijen geboren 30-06-1903 te Vlissingen oud 26 jaar

overleden 14-07-1981  te Koudekerke oud 78 jaar

dochter van Jozef Hendrik van Bezooijen  en Elizabeth Anthonettha Rombouts

(2)  Levinus  ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 10-06-1898 te Vlissingen beroep loodskwekeling

overleden 23-07-1964 te Bergen op Zoom oud 66 jaar

getrouwd 04-06-1929 te Vlissingen oud 31 jaar

met Helene Maria Savele  geboren 01-01-1908 oud 21 jaar

dochter van Emiel Frans Savels en Eugenia Vlietick

(3) Gerrit Adrianus ( Adrianuszn ) Ketting  geboren ???? verdronken geen kinderen

(4) Gilles Paulus ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 17-11-1899 te Vlissingen  ( volgt  J IV ).

overleden 05-07-1954 te Rotterdam

(5)  Willem ( Adrianuszn ) Ketting  geboren 30-07-1901 te Vlissigen

                 overleden 11-10-1983  te Goes  oud 82 jaar                                                                 

(6)  NN ( Adrianuszn ) Ketting overleden 28-10-1907 te Vlissingen


(I) Kornelis  Ketting  geboren 04-01-1807 te Bergenn op Zoom beroep arbeider

       overleden 11-10-1846   te Poortvliet oud 39 jaar

getrouwd 03-06-1830 te Poortvliet oud 23 jaar

met Cornelia Koppenhol geboren 01-01-1808 te Poortvliet oud 22 jaar

dochter van Arie Koppenhol en Marie Goedegebuure

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1)  Arie Ketting  geboren 18-11-1831 te Poortvliet   ( volgt  K  IV ).


 Vierde  generatie Zeeuwse Ketting tak 

* A,B,C,D,E,F,G.H,I,J,K..*

 Deze site is gemaakt door Hans Ketting


(A) Johannis Ketting  geboren 01-01-1814 te Oud-Vossemeer 

 overleden 24-05-1872 te St.Maartensdijk oud 58 jaar

zoon van Johannis Ketting en Neeltje Reijngoud

getrouwd 28-08-1843 te St.Maartensdijk oud 29 jaar

met Adriana Cornelisse  geboren 01-01-1825 te St.Maartensdijk oud 18 jaar

beroep diensmeid

overleden 16-03-1903 te St.Maartensdijk oud 77 jaar

dochter van Abraham  Cornelisse en Maria Menheere 

uit dit huwelijk  zijn twaalf   kinderen geboren 

(1 ) Neeltje Johanna  Ketting geboren 01-01-1844 te Sint Maartensdijk overleden 28-03-1844 te St.Maartensdijk oud 12 weken

(2) Maria Johanna Ketting geboren 21-01-1845 te Sint Maartensdijk

getrouwd 04-10-1877  te St.Maartensdijk oud 32 jaar

met  Coenraad Hendrik Eichom geboren 01-01-1843 te St.Maartensdijk oud 34 jaar

zoon van Philip Anthonij Eichorn en Maria Hedrika Jonkermans

(3) Johanna Catharina Ketting  geboren 19-06-1846 te Sint Maartensdijk overleden 12-09-1846 te Sint Maartensdijk oud 11 weken

(4) Johannis Ketting geboren 21-02-1848 te Sint Maartensdijk  ( volgt I V )

(5) Abraham Ketting geboren 24-09-1850 te Sint Maartensdijk overleden 10-11-1850 te Sint Maartensdijk oud 6 weken

(6 ) Izaak Ketting geboren 24-09-1850 te Sint Maartensdijk overleden 01-10-1850 te Sint Maartensdijk oud 6 dagen

(7) Catharina  Ketting geboren  27-12-1851  te Sint Maartensdijk

overleden 24-01-1936 te Sint Maartensdijk oud 84 jaar

 getrouwd 02-11-1876 te St.Maartensdijk oud 24  jaar

met Izak  Kaashoek   geboren  01-01-1840 te St.Maartensdijk oud 36 jaar 

overleden 17-07-1911  te St.Maartesdijk oud 71 jaar

uit dit huwelik is een zoon  geboren

(1) Johannes Adriaan Kaashoek geboren 01-01-1881 te St.Maartesdijk  

 overleden 14-08-1955  te St.Maartesdijk oid 74 jaar

zoon van Gerard Kaashoek en Pieternella Krijgsman

(8) Aberdina Maria Ketting geboren 12-05-1855 te Sint Maartensdijk  te Sint Annaland beroep arbeidster

  overleden 17-01-1896 oud 40 jaar

getrouwd 02-08-1883 te Sint Maartensdijk oud 28 jaar

 met Simon Moeliker  geboren 01-01-1856  te Sint Annaland oud 27 jaar

( note ) Bruidegom weduwnaar van  Lijdia van der Klooster

zoon van Adam Moeliker en Cornelia Wessels 

(9) Neeltje Johanna Ketting geboren 29-10-1858 te Sint Annaland

overleden 09-10-1861 oud 78 jaar

getrouwd met David Kouwen

(10)  Abraham  Ketting geboren 29-04-1861 te Sint Maartensdijk overleden 09-10-1861 oud 5 mnd  te Sint Maartensdijk

(11) Maatje Ketting geboren 23-08-1863  te Sint Maartensdijk

 overleden 19-01-1942  oud 78 jaar te Sint Maartensdijk

getrouwd 23-03-1905 te Sint Maartensdijk oud 41 jaar  beroep koopman

met  Marinus Jacob Bos  geboren 01-01-1846 te Sint Annaland oud 59 jaar

dochter van Johannis Ketting en Adrana Cornellisse

bruidegom weduwnaar van Neeltje op den Brouw

zoon van Adriaan Bos en Helena de Viet

(12) Marinus Pieter Ketting geboren 03-12-1866 te Sint Maartensdijk  ( volgt H V )


(B)  Cornelis Hendrik  Ketting geboren 01-01-1818 te Poortvliet beroep landbouwer

zoon van Hendrik Ketting en Cornelia Jannetje Brijman

(1) getrouwd 24-03-1841 te St.Annaland oud 23 jaar 

met Willemijna Page geboren 1816 te St.Annaland oud 25 jaar 

beroep Zonder

overleden 26-12-1854  oud 39 jaar te Poortvliet 

dochter van Gerard Page en Maatje Deurlo

uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren

(1) Cornelis Hendrik Ketting geboren  04-03-1841 te Poortvliet overleden 24-09-1842 te Poortvliet

(2) Cornelis Hendrik Ketting geboren 28-05-1841 te Sint Annaland

(3) Maatje Ketting geboren 17-01-1843 te Poortvliet

 overleden 16-04-1926 te Bruinisse oud 83 jaar

 getrouwd 18-12-1863 te Oud-Vossemeer oud 20 jaar

 met Adriaan Johannis Geluk

geboren 01-01-1832  te Tholen oud 31 jaar  beroep vrachtrijder

zoon van Johannes Geluk  overleden 20-03-1900 te Bruinisse en Aaltje Tichem

(4) Kornelis Hendrik  Ketting geboren  05-12-1844 te Poortvliet overleden  09-12-1920  te Bruinisse oud 6 jaar

(5) Gerard Ketting geboren  04-12-1846 te Poortvliet overleden  18-01-1847  te Poortvliet  oud 6 weken

(6) Gerard Ketting geboren  14-02-1848 te Poortvliet  overleden  02-06-1848  te Poortvliet

(7) Cornelia Ketting  geboren 18-10-1849 te Poortvliet beroep dienstbode

getrouwd 12-05-1870  in Oud Vossemeer oud 20 jaar

met  Adriaan van Driel   geboren 1845 te Oud Vossemeer oud 25 jaar

zoon van Maarten van Driel en Jannetje van Doorn

(8) Geertje Ketting geboren  13-02-1851 te Poortvliet  overleden  13-05-1851 te Poortvliet 

(9) Gerard Ketting geboren  29-09-1852  te Poortvliet overleden  20-01-1924 te  St.Annaland  oud 71 jaar

(10) Jacob Ketting geboren  01-10-1853  te Poortvliet  overleden  02-09-1854 te Poortvliet  oud 11 mnd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(B) Cornelis Hendrik  Ketting geboren 01-01-1818 te Poortvliet beroep boerenknecht

overleden18-09-1856  te Poortvliet

 (2) hertrouwd 15-05-1856 te Tholen oud 38 jaar bruidegom weduwnaar van Willmijna Pag�

 met  Elizabeth Geluk   geboren 1830 te Tholen  oud 26 jaar

overleden 25-03-1923 oud 92 jaar

dochter van Adriaan Geluk en Jacomina Labau

(2) uit dit huwelijk  zijn  ????  kinderen geboren


(C) Johannis Ketting geboren 08-10-1824 te Poortvliet beroep boereknecht

overleden 30-03-1908 te Tholen oud 84 jaar

zoon van Hendrik Ketting en Cornelia Brijman

(1) getrouwd 01-05-1852 te Oud-Vossemeer oud 31 jaar

met (Thona) Anthonia Aarnoudse geboren 30-06-1825 te Oud-Vossemeer oud 29 jaar

beroep dienstmeid

overleden 12-12-1875 te Oud-Vossemeer oud 50 jaar

dochter van Jan Aarnoudse en Anna Willemina de Keijzer

uit dit huwelijk zijn vier . kinderen geboren

(1) Cornelia Ketting geboren 24-09-1852   te Oud Vossemeer

(2) Anna Wilhelmina  Ketting geboren 09-05-1855  te Oud Vossemeer overleden 27-07-1855 te Oud-Vossemeer oud 2 maanden

(2) Hendrik Ketting geboren 01-01-1857  te Oud Vossemeer overleden 09-03-1857 te Oud-Vossemeer oud 5 weken

(3) Jan Ketting geboren 19-10-1859  te Oud Vossemeer overleden 11-04-1860 te Oud-Vossemeer oud 6 maanden

(4) Anna Willelmina  Ketting geboren 13-03-1862  te Oud Vossemeer   overleden 25-05-1862 te Oud-Vossemeer oud 10 weken

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(C) Johannis Ketting geboren 08-10-1824 te Poortvliet beroep boereknecht

 (2) hertrouwd 28-03-1889 te Tholen  oud 65 jaar weduwnaar van Anthonia Aarnoudse

met  Elizabeth de Jonge   geboren 1824 te Tholen oud 65 jaar

weduwe van Cornelis Kromschee

overleden 12-01-1893 te Oud-Vossemeer oud 69 jaar

dochter van Adriana  Catharina de Jonge

------------------------------------------------------------------------------

(1) uit dit huwelijk zijn  zes kinderen geboren

 (1) Cornelia Ketting geboren 24-09--1852 te Oud Vossemeer

overleden 30-07-1884 te Oud-Vossemeer  31 jaar

getrouwd 24-03-1881 te Oud-Vossemeer oud 28 jaar

met Jeremias Aarnoudse  geboren 30-06-1825 te Tholen oud 36 jaar beroep winkelier

zoon van Jacob Aarnoudse en Elizabeth Moeliker

 (2) Jan Ketting geboren  28-02-1854  overleden 29-08-1855 te Oud Vossemeer  oud 17 maanden

 (3) Anna Wilhelmina Ketting geboren 09-05-1855 te Oud Vossemeer overleden 27-07-1855 te Oud  Vossemeer oud 2 maanden

 (4)  Hendrik Ketting geboren 28-01-1857 te Oud Vossemeer overleden 09-03-1857 te Oud  Vossemeer oud 5 weken

 (5) Jan Ketting geboren  19-10-1859 te Oud Vossemeer  overleden 11-04-1860  te Oud Vossemeer  oud 6 maanden

 (6) Anna Wilhelmina Ketting geboren  13-03-1862 te Oud Vossemeer  overleden 25-05-1862  te Oud Vossemeer  oud 18 weken 

 (6) Anna Wilhelmina Ketting geboren  01-06-1865 te Oud Vossemeer  overleden 27-07-1865  te Oud Vossemeer  oud 2 maanden


(D) Leendert  Ketting geboren 10-05-1828 te Poortvliet beroep boerenknecht

overleden 12-01-1892  te Bergen op Zoom oud 64 jaar

getrouwd 15-08-1855 te Oud-Vossemeer oud 27 jaar

met Adriana Lindhout geboren 01-01-1825  te Oud-Vossemeer oud 30 jaar

dochter van Willem  Lindhout en Adriana Giljam

uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren

(1) Wilhelmina Adriana Ketting geboren 07-07-1855 te Tholen

overleden 05-09-1857 te Oud Vossemeer oud 2 jaar

(2) Cornelia Ketting geboren 28-08-1856 te Oud Vossemeer

getrouwd 20-07-1892 te Rotterdam oud 35 jaar

met Arie Snoey geboren 01-01-1853 te Krimpen aan de IJssel oud 39 jaar

zoon van Klaas Snoey en Adriana Gouddriaan

(3)  Hendrik Ketting geboren 28-01-1857 te Oud Vossemeer

(4) Kornelis Hendrik Ketting geboren 16-11-1858  te Tholen  overleden 15-03-1928  te Breda oud 70 jaar

(5) Wilhelmina Adriana Ketting geboren 04-01-1860  te Tholen overleden 30-09-1860   te Tholen oud 8 maanden

(6) Adriana Wilhelmina  Ketting geboren 13-08-1861 te Tholen overleden 13-07-1939 te Goes oud 77 jaar weduwe

getrouwd 11-06-1888 te Bergen op Zoom oud 26 jaar

met Hendrik Cosijn  geboren 01-01-1868 te Bergen op Zoom oud 20 jaar

overleden 23-06-1929 te Goes oud 61 jaar

beroep koopmam en Scharenslijper

zoon van Hendrik Cosijn en Allegonda Groenendijk

(7)  Leendert  Ketting geboren 15-03-1864 te Tholen overleden 09-04-1865 te Oud Vossemeer oud 1 jaar

(8)  Maria  Ketting geboren 19-07-1865  overleden 23-10-1866 te Oud Vossemeer oud 15 maanden

(9)  Leendert  Ketting geboren 02-09-1867 te Oud Vossemeer  overleden 25-03-1868 te Oud Vossemeer oud 7 maanden


(E) Johannes Ketting geboren 25-03-1823 te St.Maartensdijk beroep arbeider

 overleden 04-11-1904 te St.Annaland oud 81 jaar

getrouwd 30-09-1853  te St.Annaland oud  30 jaar

met Lena Moerland geboren 29-05-1835  te St.Annaland oud  18 jaar

overleden 23-05-1868 te St.Annaland oud 32 jaar

dochter van Martinus Moerland en Maria Goedegebuure

uit dit huwelijk zijn elf kinderen geboren

(1) Adriaan Ketting geboren  27-04-1855  te St.Annaland overleden 29-10-1855 te St.Annaland  oud 6 mnd

(1) Martinus Ketting geboren  05-08-1856  te St.Annaland overleden 31-10-1856 te St.Annaland  oud 3 mnd

(2) Elizabeth Ketting  geboren  27-08-1857 te St.Annaland overleden 18-11-1930 te St.Annaland  oud 73 jaar

getrouwd 17-06-1881  te St.Annaland oud 23 jaar

met Jan van Vossen  geboren 01-01-1857  te St.Annaland oud 24 jaar

zoon van Willem van Vossen en Cornelia den Engelsman

-------------------------------------------------------------------------

(3) Martinus Ketting geboren  28-11-1858  te St.Annaland  overleden 04-04-1859  te St.Annaland oud 4 maanden

(4) Adriaan Ketting geboren  04-12-1859  te  St.Annaland  ( volgt A V )

(5) Maria Ketting dood geboren  21-02-1862  te St.Annaland

(6) Martinus Ketting geboren  11-04-1863  te St.Annaland  overleden 09-11-1866 te St.Annaland oud 3 jaar

(7) Adriana Ketting geboren  07-11-1865 te St.Annaland  overleden 29-10-1865 te St.Annaland oud 0 jaar

(8) Marinus  Leendert Ketting geboren 30-05-1865 te St.Annaland  overleden 22-08-1865 te St.Annaland oud 12 weken

(9) Jacobus Ketting geboren  08-06-1866  te St.Annaland  overleden 30-04-1869 te St.Annaland oud 2 jaar

(10) Maria Ketting geboren 11-04-1868 te St.Annaland  overleden 09-11-1868  te Nieuwe Tonge oud 7 maanden

(11) Johannes Ketting geboren 06-09-1869 e St.Annaland


(F)  Leendert Ketting geboren 10-01-1834  te St.Annaland

overleden 11-05-1919 te Rotterdam oud 85 jaar

zoon van Adriaan Jeremiasc  Ketting en Elizabeth Jacobsdr Vermaas

getrouwd 13-11-1857  te St.Annaland oud 23 jaar

met Adriana van Beveren  geboren 24-03-1835  te St.Annaland oud 22 jaar

 overleden 02-12-1918 te Rotterdam oud 83 jaar

dochter van Cornelis van Beveren en Maatje Witte

uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren

(1) Cornelis Ketting  geboren 06-04-1857  te  St.Annaland ( volgt B V )  overleden 01-05-1928 te Rotterdam oud 71 jaar

( Het kind Cornelis geboren 06-04-1857 is bij dit huwelijk  erkend )

(2) Adriaan Ketting geboren  24-11-1858  te  St.Annaland overleden 01-03-1863 te St.Annaland oud 5 jaar

(3) Maatje Ketting  geboren 06-09-1860  te  St.Annaland overleden 18-10-1860 te St.Annaland oud 7 weken

(4) Elizabeth Ketting geboren.30-08-1861 te St.Annaland

 overleden 23-03-1943 te Rotterdam oud 81 jaar

 getrouwd 05-11-1885 te Charlois oud 24 jaar

met Johannes van der Sande geboren 01-12-1861 te Dirksland oud 24 jaar

overleden 25-10-1903 te Rotterdam oud 41 jaar

zoon van Jan van der Sande en Pieternella  van der Linde

uit dit huwelijk zijn vier  kinderen geboren

(1) Jan van der Sande geboren 07-04-1886 te Charlois  (2) Nn van der Sande geboren 18-10-1888 te Charlois  overleden 18-10-1888 te Charlois

(3) Leendert van der Sande geboren 16-04-1890 te Charlois  (4)  Pieternella van der Sande geboren 15-12-1891 te Charlois

(5) Maatje Ketting geboren 02-11-1863 te St.Annaland getrouwd 04-06-1886 te Charlois oud 22 jaar

met Cornelis Kleijweg  geboren 18-12-1861 te Delfshaven oud 24 jaar

zoon van Alida Kleijweg

uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren

(1) Adriana   Kleijweg  geboren 16-12-1888 te Charlois (2)  Cornelis Kleijweg  geboren 26-04-1891 te Charlois

(3) Adriana   Kleijweg  geboren 08-08-1893 te Charlois 4)   Leendert    Kleijweg  geboren 11-09-1894  te Charlois

(6) Adriana Ketting geboren 07-11-1865 te St.Annaland

overleden 07-12-1925 te Rotterdam oud 60 jaar

getrouwd 22-10-1885 te Rotterdam oud 19 jaar

met Adriaan Theodorus Pierce  geboren 17-12-1865 te Goes oud 18 jaar beroep machinist

overleden 28-08-1946 te Rotterdam oud 80 jaar

zoon van Johannes Pierce en Lucia Engels

(7) Vincent (cent ) Ketting geboren  04-09-1867 te St.Annaland ( volgt C V )  overleden 10-08-1922 te Rotterdam oud 54 jaar

(8) Johannes Ketting geboren  06-09-1869  te  St.Annaland  ( volgt D V )

(9) Samuel Ketting geboren 18-05-1871 te Poortvliet ( volgt E V )

(10) Jacobus Ketting geboren 18-05-1871 te Poortvliet ( volgt F V )  overleden 19-10-1947 te Rotterdam oud 76 jaar

(11) Pieternella Ketting geboren 26-06-1872  te Poortvlie

 getrouwd 22-02-1899 te Rotterdam oud 26 jaar t

met Huibert Machiel Dubbelman  geboren 30-04-1871 te Willemstad oud 27 jaar

zoon van Johannes Dubbelman en Jenneke Wouwen

(12) Leendert Ketting geboren  03-05-1874  St,Philpland ( volgt G V )  overleden 19-06-1941 te Rotterdam oud 67 jaar

(13) Cent  Ketting geboren 04-09-1867 te St.Annaland ( volgt L V )  overleden 10-08-1922  te Rotterdam


(G) Cornelis Ketting geboren  01-01-1825  te Sint Maartensdijk beroep boerenknecht

overleden 11-07-1873 te Sint Maartensdijk oud 48 jaar

getrouwd  21-04-1853  te  Sint Maartensdijk oud 28 jaar

met  Pieternella van der Slikke geboren 01-01-1823  te Sint Maartensdijk oud 30 jaar

dochter van Pieter van der Slikke en Jannetje Keizer

uit dit huwelijk is een kind geboren

(1) Jan Ketting geboren  16-02-1854  te Sint Maartensdijk overleden  28-05-1854  te Sint Maartensdijk oud 3 mnd

(2) Nn levenloos geboren  10-03-1855  te Sint Maartensdijk

(3) Nn levenloos geboren  29-09-1858  te Sint Maartensdijk


(H) Arie Ketting geboren 19-11-1831 te Poortvliet

beroep schoenmaker

(1) getrouwd 26-09-1856 te Oud Vossemeer oud 24 jaar

met Sara Jacoba Bareman geboren 01-01-1835 te Oud Vossemeer oud 21 jaar

overleden 29-01-1863  te Oud Vossemeer oud 28 jaar

dochter van Pietre Bareman en Cornelia Barendse

uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren

(1) Cornelis Pieter Ketting geboren 07-10-1857 te Oud Vossemeer

(2) Cornelia  Ketting geboren 28-03-1859 te Oud Vossemeer

overleden 03-08-1859  te Oud Vossemeer oud 4 maanden

(3) Cornelia  Ketting geboren 28-08-1860 te Oud Vossemeer

(4) Pieter Ketting geboren 16-03-1862 te Oud Vossemeer ( Emigrant Verenigde State van Amerika )

-------------------------------------------------------------------------------------

(H) Arie Ketting geboren 19-11-1831 te Poortvliet beroep schoenmaker

(2)  hertrouwd 26-09-1856 te Oud Vossemeer oud 31 jaar

met Maatje Hage geboren 10-03-1828 te Scherpenisse oud 35 jaar

overleden 03-08-1859  te Oud Vossemeer oud 38 jaar

dochter van Johannes Hage en Catolina van der Velde

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Johanna Carolina Ketting geboren 16-03-1864  te Oud Vossemeer

(2) Adriana Ketting geboren 23-11-1866  te Oud Vossemeer

overleden 03-12-1866  te Oud Vossemeer oud 10 dagen


Vijfde  generatie Zeeuwse Ketting tak

* A,B,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M. *

Deze site is gemaaht door Hans Ketting


 (A) Adriaan Ketting geboren 04-12-1859 te St.Annaland  beroep arbeider

 overleden 09-03-1920 te St.Annaland oud 60 jaar

getrouwd 04-12-1885 te St.Annaland oud 26 jaar 

 met Maartje Quist  geboren 1863 te St.Annaland oud 22 jaar 

dochter van Marinus Quist en Klasina Iwaarden

uit dit huwelijk zijn dertien   kinderen geboren 

(1) Maria Ketting geboren 01-01-1881 te Sint Annaland   beroep veldarbeidste

overleden 22-06-1987 te St.Annaland oud 96 jaar

getrouwd  05-04-1917  te St.Annaland oud 26 jaar

met Cornelis van Prooyen geboren 1863 te St.Annaland oud 29 jaar

 beroep veldarbeider

overleden 17-10-1962 te St.Annaland oud 74 jaar

zoon van Johannis van Prooyen en Dina de Jonge

(2) Elizabeth Ketting geboren 01-01-1884 te Sint Annaland overleden 08-01-1991 te St.Annaland oud 96 jaar

getrouwd 10-05-1912  te St.Annaland oud 18 jaar

met Cornelis Heijboer  geboren 1888 te St.Annaland oud 24 jaar

 beroep karreman

zoon van Abraham Heijboer en Joppa Kooman

(3) Johannis Marinus Ketting geboren 06-05-1886 te Sint Annaland  ( volgt H VI ) 

(4) Clasina Lena Ketting geboren 07-09-1887 te Sint Annaland overleden 10-12-1956  te St.Annaland oud 69 jaar  ( volgt S VI ) 

(5)  Lena Ketting geboren 17-12-1889  te Sint Annaland  ( volgt T VI ) 

(6)  Maria Ketting geboren 13-02-1991 te Sint Annaland

(7)  Elizabeth Ketting geboren  02-03-1894  te Sint Annaland 

(8)  MarinusKetting geboren 09-12-1895 te Sint Annaland 

(9) Marinus  Ketting geboren 31-08-1897 te Sint Annaland overleden 27-08-1917 te Den Haag oud 19 jaar

(10) Marinus Ketting geboren 09-12-1898  te Sint Annaland overleden 31-12-1977  te St.Annaland oud 82 jaar

getrouwd 15-03-1918 te St.Annaland oud 22 jaar

met Johanna van 't Hof geboren 01-01-1898 te St.Annaland oud 22 jaar

 beroep veldarbeidster

overleden  13-03-1953   te St.Annaland oud 55 jaar jaar

dochter van Pieter van t Hof en Jacoba Goedegebuure 

(11) Leendert  Ketting geboren 12-07-1899  te Sint Annaland  ( volgt M VI ) 

(12) Izaak Ketting geboren 24-04--1903 te Sint Annaland  overleden  16-08-1903 te St.Annaland oud 3 maanden

(13) Jacobus Ketting geboren 24-04--1903 te Sint Annaland overleden  17-08-1903 te St.Annaland oud 3 maanden


 (B) Cornelis Ketting geboren  06-04-1857 te St.Annaland

 overleden 01-05-1928  te St.Annaland oud 71 jaar

zoon van Cornelis Ketting en Adrianna van Beveren

getrouwd 14-08-1879 te Charlois oud 23 jaar

 met Maartje van der Sande  geboren 12-01-1856 te Bruinisse oud 23 jaar

overleden 29-12 -1940 te Rotterdam oud 84 jaar

dochter van Jan van der Sande en Pieternella van der Linde

uit dit huwelijk zijn negen  kinderen geboren

(1) Adriana Pieternella Ketting geboren 23-08-1879 te Charlois

 overleden 22-10-1907  te Rotterdam oud 28 jaar

getrouwd 13-06-1900 te Rotterdam 20 jaar\

 met Aart  Nooteboom  geboren 18-04-1872 te Katendrecht oud 28 jaar

overleden 11-11-1911  te Rotterdam oud 39 jaar

zoon van Bastiaan Nooteboom en Maria Verhagen

(2) Jan Leendert Ketting geboren  09-08-1881 te Charlois   ( volgt A VI )

(3) Leendert Ketting geboren  23-07-1883 te Charlois   ( volgt G VI )  overleden 21-03-1944 te Poortugaal oud 60 jaar

(4) Pieternella Ketting geboren 01-11-1886 te Charlois\

 getrouwd 05-07-1905 te Rotterdam oud 18 jaar

met Adrianus Wilhelmus Driessen geboren 14-04-1881 te Rotterdam oud 24 jaar

zoon van Jacobus Driessen en Alberthina Kraan

(5) Cent Ketting geboren 24-08-1889  te Charlois   ( volgt B VI ) overleden 29-12-1946 te Rotterdam oud 57 jaar

(6) Johannes Ketting geboren  26-02-1892 te Charlois   ( volgt C VI )

(7) Arijaan Ketting geboren 19-08-1894 te Charlois   ( volgt D VI )  overleden 06-01-1969 te Rotterdam oud 74 jaar

(8) Dirk Ketting  geboren 07-12-1897  te Charlois   ( volgt E VI )

(9) Maatje Ketting geboren 18-05-1900  te Charlois overleden 10-06-1923 te Rotterdam oud 23 jaar


 (D) Johannes Ketting geboren 06-09-1869 te St.Annaland

getrouwd 22-12-1892 te Charlois oud 23 jaar

met  Cornelia Hofman  geboren 20-03-1874 te Capelle a/d IJssel oud 18 jaar

dochter van Adrianus Hofman en  Wijntje van Leeuwen

uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen geboren

(1) Johanna Ketting geboren  03-07-1891 te Charlois

(2) Leendert Ketting geboren  07-03-1893  te Charlois

(3) Adrianus Ketting  geboren 28-10-1894  te Charlois  

(4) Adriaana Ketting geboren 02-02-1897 te Rotterdam

(5) Wijnald Ketting geboren 31-05-1899 te Rotterdam  overleden 24-07-1899  te Charlois oud 4 jaar

(6) Wijnald Ketting geboren 09-05-1900  te Rotterdam

(7) Cornelia Ketting geboren 28-08-1902 te Rotterdam

(8) Dirkje Ketting geboren  04-09-1904 te Rotterdam

(9) Elisabeth Ketting geboren 27-12-1905 te Rotterdam

(10) Cornelis Ketting geboren 23-09-1908 te Rotterdam

(11) Nn Ketting geboren 23-09-1908 te Rotterdam overleden 10-02-1911  te Rotterdam

(12) Gerritje Antonia Ketting geboren  10-02-1911 te Rotterdam  overleden 20-04-1918 te Rotterdam oud 4 jaar


 (E) Samuel Ketting geboren 18-05-1871 te Poortvliet

 (1) getrouwd 27-09-1894 te Charlois oud 23 jaar

met Maria Lagendijk  geboren 13-09-1875 te Charlois oud 18 jaar

dochter van Aalbert Lagendijk  en  Jacoba Pors

(1) uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren

(1) Albert Ketting geboren  13-06-1896 te Rotterdam

(2) Leendert Ketting geboren  21-11-1898 te Hillergersberg   ( volgt O VI )

(3) Jacob Ketting geboren  07-06-1900  te Hillergersberg

(4) Cornelia Ketting geboren  27-06-1902 te Rotterdam

(5) Cornelis Ketting geboren 01-01-1903 te Rotterdam  ( volgt N VI )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  (E) Samuel Ketting geboren 18-05-1871 te Poortvliet

2)  hertrouwd 21-01-1920 te Rotterdam oud 48 jaar

met Teuntje Neeltje Zevenbergen geboren 01-01-1877 te IJsselmonde oud 43 jaar

dochter van Dirk Zevenbergen en Cornelia Rijsdijk


 (F) Jacobus Ketting geboren 18-05-1871 te Poortvliet oud 21 jaar

overleden 19-10-1947 te Rotterdam oud 76 jaar

(1) getrouwd 24-08-1892 te Rotterdam oud 21 jaar

met  Pionia Boender geboren 18-10-1873 te Charlois oud 18 jaar

overleden 26-02-1914 te Rotterdam oud 40 jaar

dochter van Aart Boender en Lena Lems

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (F) Jacobus Ketting  geboren 18-05-1871 te Poortvliet 

(2) hertrouwd  14-02-1917 te Rotterdam oud 45 jaar

met  Adriana  van der Schoor geboren 07-09-1868 te Katendrecht oud 49 jaar

 overleden 02-02-1933 te Rotterdam oud 64 jaar

dochter van Arie van der Schoor en Adriana de Wit

(1) uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Leendert Ketting geboren  24-11-1892 te Rotterdam

(2) Lena Ketting geboren  22-07-1894  te Rotterdam

(3) Adriana Ketting geboren  12-04-1899 te Hillergersberg

(4) Antje Aartje Ketting geboren  02-11-1901 te Hillergersberg

(5) Cornelis Ketting geboren  30-01-1904 te Rotterdam  ( volgt F VI )

(6) Sovedina Ketting geboren  26-04-1905 te Rotterdam


 (G)  Leendert  Ketting geboren 03-05-1874  St.Philipland

overleden 19-06-1941 te Rotterdam oud 67 jaar

getrouwd 17-10-1896 te Willemstad oud 22 jaar

met Johanna Pieternella Dubbeldam  geboren 28-01-1877 te Willemstad oud 19 jaar

dochter van Johannes  Dubbelman en Jenneke Wouwen

 overleden 31-07-1928 te Rotterdam oud 51 jaar

uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren

(1) Adriana Ketting geboren 28-10-1896 te Rotterdam overleden 12-11-1920 te Rotterdam oud 24 jaar

(2) Jannetje Ketting geboren 22-01-1898 te Rotterdam getrouwd 17-04-1920 te Vlaardingen oud 22 jaar

met Pieter Jordaan geboren 01-01-1893 te Middelharnis

zoon van Pieter Jordaan en Maatje van den Bogerd

(3) Jantje Ketting geboren 26-02-1899 te Rotterdam overleden 03-03-1921 te Rotterdam oud 21 jaar

(4) Johanna Cornlia Ketting geboren  26-04-1900  te Rotterdam

(5) Elisabeth Ketting geboren 11-05-1901 te Rotterdam

(6) Johanna Cornlia Ketting geboren 21-06-1902 te Rotterdam overleden 15-09-1920 te Rotterdam oud 18 jaar

(7) Elisabeth Ketting geboren 03-07-1903 te Rotterdam overleden 11-10-1922 te Rotterdam oud 19 jaar

(8) Margaretha Johanna Ketting geboren 22-11-1904 overleden 06-06-1923 te Rotterdam oud 18 jaar

(9) Maatje Ketting geboren 30-10-1906 te Rotterdam overleden 22-11-1927 te Rotterdam oud 21 jaar

(10) Teuntje Suzanne Ketting geboren 06-12-1907 te Rotterdam overleden 22-08-1920 te Rotterdam oud 12 jaar


 (H)  Marinus Pieter Ketting geboren 03-12-1866 te Sint Maartensdijk

  overleden 19-06-1910 te Stavenisse oud 43 jaar

zoon  van  Johannes Ketting en Adriana Cornelisse

getrouwd 22-06-1899 te Stavenisse oud 32 jaar

 met Cornelia Adriana Brouw geboren 01-01-1879 te Stavenisse oud 20 jaar

overleden  29-10-1937 te Stavenisse oud 58 jaar

dochter van Adriaan Brouw en Jacoba Adriana van Oeveren

uit dit huwelijk  zijn  vier   kinderen geboren

(1) Adriana Ketting  geboren   05-01-1900 te Sint Maartensdijk   ( volgt I VI )

(2) Jacoba Ketting  geboren  10-06-1903 te  Stavenisse   ( volgt J VI )

(3) Johanna Adriana Ketting  geboren 31-07-1906 te Stavenisse

 overleden  14-07-1951  te Rotterdam oud 44 jaar

was getrouwd met Jan Franke

(4) Adriaan Johannes  Ketting  geboren 21-01-1909  te Stavenisse

getrouwd 11-07-1929 te Stavenisse  oud 20 jaar

met Janna Potappel geboren 01-01-1903 te Stavenisse oud 26 jaar

dochter van Marinus Potappel

 overleden  10-04-1986  te Zierikzee oud 82 jaar


 (I) Johannis Ketting geboren 21-02-1848 te Sint Maartensdijk beroep landbouwersknecht

getrouwd 04-02-1897 te Sint Maartensdijk oud 48 jaar

 overleden 29-03-1929 te Sint Maartensdijk oud 81 jaar

met Jannetje Catharina van de Sande geboren 01-01-1853 te Sint Maartensdijk oud 44 jaar

dochter van Johannis van de Sande en Adriana Goudswaard


 (J) Gilles (Michielszn) Ketting geboren 26-06-1806 te Katwijk aan Zee beroep schipper bij het loodswezen zeeloods

overleden 29-07-1894 te Vlissingen oud 88 jaar weduwnaar

zoon van Machiel Gilles Ketting en Johanna Hogenraad

getrouwd 22-10-1828 te Vlissingen oud 22 jaar

met  Pauwelina Jacoba Busquet  geboren 01-01-1810 oud 19 jaar overleden 11-09-1893 te Vlissingen oud 83 jaar

dochter van Jan Busquet overleden 24-02-1863 te Vlissingen) en Johanna Vermeij

uit dit huwelijk zijn negen kinderen geboren

(1) Hendrik ( Gilleszn ) Ketting  geboren   01-01-1830 te Vlissingen overleden 15-12-1846 te Vlissingen  oud 16 jaar

(2)  Johanna Maria ( Gillesdr ) Ketting geboren   01-01-1833 te Vlissingen overleden 30-07-1844 te Vlissingen  oud 14 mnd

(3)  Jan (Gilleszn) Ketting geboren 27-05-1834  te Vlissingenen    ( volgt K VI )

(4) Machiel Johannes (Gilleszn) Ketting  geboren   01-01-1837  te Vlissingen    ( volgt P VI )

(5) Johanna Maria  (Gillesdr) Ketting  geboren 01-01-1839  te Vlissingen

overleden 28-01-1926 te Vlissingen oud 86 jaar

getrouwd 30-04-1862 te Vlissingen oud 23 jaar

met  Lieven Jacob Engels geboren 01-01-1838 te Vlissingen oud 24 jaar  beroep zeeman 

 overleden 01-10-1920 te Vlissingen oud 82 jaar

zoon van Johannes Engels en Aaltje van Drongelen

beroep vader Commissaris bij het loodswezen

(6) Gerrit Adrianus (Gilleszn) Ketting geboren 01-01-1842 te Vlissingen   ( volgt L VI )

(7) Johannes Machiel (Gilleszn) Ketting geboren 01-01-1844 te Vlissingen overleden 28-12-1850  te Vlissingen oud 6 jaar

(8) Hendrik (Gilleszn) Ketting  geboren 01-01-1847 te Vlissingen beroep stuurman ter koopvaardijo verleden 25-07-1870 te Vlissingen oud 22 jaar

(9) Paulina Jacoba (Gillesdr) Ketting  geboren   01-01-1850 te Vlissingen overleden 27-07-1941 te Vlissingen oud 91 jaar

getrouwd 06--08-1884 te Vlissingen oud 34 jaar

met  Christiaan Hendrik Antheunissen  geboren  01-01-1847  te Vlissingen oud 37 jaar  beroep loods

weduwnaar van Johanna Hendrika Beek

zoon van Christiaan Hendrik Anteunissen en Helena Tanis


 (L)  Cent  Ketting geboren 04-09-1867 te St.Annaland

 overleden 10-08-1922  te rotterdam

getrouwd 11-09-1890  te Charlois

met Neeltje Breukhoven  geboren 21-08-1872 Charlois

uit dit huwelijk zijn zeventien  kinderen geboren

 (1) Adriana  Ketting geboren 06-02-1891 te Charlois  overleden 09-12-1905  te Rotterdam

 (2) Jan Are Ketting geboren 15-02-1893 te Charlois  overleden 14-05-1893  te Charlois

 (3) Geertje  Ketting geboren 10-02-1894 te Charlois

 (4) Leentje   Ketting geboren 15-02-1895 te Charlois

 (5) Dirkje   Ketting geboren 11-10-1896  te Rotterdam overleden 25-04-1900  te Rotterdam

 (6) Elizabeth   Ketting geboren 01-03-1898   te Rotterdam overleden 08-03-1898   te Rotterdam

 (7)  Nn  Ketting geboren 18-02-1899  te Rotterdam overleden 18-02-1899  te Rotterdam

 (8)   Betje  Ketting geboren 14-02-1900  te Rotterdam overleden 12-07-1922  te Rotterdam

 (9)   Jan Ketting geboren 26-01-1902 te Rotterdam

 (10   Dirkje Ketting geboren 01-09-1903  te Rotterdam overleden 01-02-1904  te Rotterdam

 (11)  Dirkje Ketting geboren 01-09-1904  te Rotterdam

 (12 ) Leendert  Ketting geboren 13-03-1905   te Rotterdam  overleden 04-09-1908  te Rotterdam

 (13)  Adriaan  Ketting geboren 12-09-1906   te Rotterdam

 (14)  Willem  Ketting geboren 09-03-1908  te Rotterdam

 (15)  Adriana Ketting geboren 24-02-1910  te Rotterdam

 (16)  Leendert  Ketting geboren 06-04-1912  te Rotterdam overleden 04-09-1908  te Chaam-Noord-Brabant

 (17)   Cornelis  Ketting geboren 11-07-1916  te Rotterdam


 (K) Gerard (Kornelis Hendrikszn) Ketting geboren 29-09-1852 te Poorvliet beroep landmansknecht

 overleden 20-01-1924 te St Annaland oud 71 jaar

getrouwd 16-02-1888 te St Annaland oud 35 jaar

met Elizabeth Maria van Dussen  geboren 19-12-1860 te St Annaland oud 27 jaar

overleden 19-07-1925 te St. Annaland oud 64 jaar

dochter van Cornelis van Dussen en Anthonia Kodde

uit dit huwelijk zijn zeven kinderen geboren

(1) Willemina Anthonia (Gerardsdr) Ketting  geboren 06-12-1888  te St Annaland 

getrouwd 12-05-1915 te St. Annaland oud 26 jaar

met  Matheus Cornelis de Bruine geboren 01-01-1889 te Oud-Vossemeer oud 26 jaar

overleden 17-03-1936 te St.Annaland oud 47 jaar beroep veldarbeider

zoon van Johannes Cornelis de Bruine en Janna van den Boogaard

(2) Anthonia Willemina  (Gerards) Ketting geboren 12-01-1890 te Annaland overleden 13-10-1981 te St Annaland oud 91 jaar

getrouwd 09-07-1914 te St. Annaland oud 24 jaar

met  Jacob Hubrecht Theunisse  geboren 01-01-1890 te St. Annaland  oud 24 jaar beroep schipper

zoon van Abraham Theunisse en Pieternella Dorst

(3) Cornelis Hendrik (Gerardszn) Ketting  geboren 02-12-1890 te St Annaland beroep landbouwersknecht

overleden 28-04-1920 te St Annaland oud 29 jaar (ongehuwd)

(4) Dingenus Jacobus (Gerardszn) Ketting geboren 05-02-1892 te Sint Annaland   ( volgt M VI )

(5) Marinus Cornelis (Gerardszn) Ketting geboren 24-11-1893 te St Annaland

(6) Jacob Cornelis  (Gerardszn) Ketting geboren 18-05-1895 te St Annaland  overleden 04-06-1967  te St Annaland oud 72 jaar

(7) Izaak  Jacob (Gerardszn) Ketting geboren 21-07-1896 te St Annaland overleden  16-08-1896 te St Annaland 


(M) Leendert  Ketting geboren 12-07-1899  te Sint Annaland beroep landarbeider

getrouwd 13-06-1935 e St. Annaland oud 35 jaar

met Maria de Jager geboren 01-01-1907 te Scherpenisse oud 28 jaar

overleden  03-03-1998  te Steenbergen  oud 91 jaaren 5 maanden

zoon van Adriaan Ketting en Maartje Quist

dochter van Marinus de Jagerr en Elizabeth de Zwarte


Zesde  generatie Zeeuwse Ketting tak

*  A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,O,P,Q.*

 Deze site is gemaakt door Hans Ketting


(A) Jan Leendert Ketting geboren 09-08-1881 te Charlois  beroep bootwerker

overleden 20-02-1945 te Rotterdam

getrouwd  26-02-1908 te Rotterdam oud 26 jaar 

 met Jacoba van der Berg  geboren 08-02-1887 te Rotterdam

dochter van Jacobus van der Berg en  Teuntje  van Henshuizen

uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Hendrika Jacoba Elisabeth Ketting geboren 01-06-1905 te Rotterdam

(2) Maatje Ketting geboren 20-06-1909 te Rotterdam overleden 30-06-1909 te Rotterdam

(3) Adriana Jacoba Ketting geboren 13-01-1911

(4) Jacobus Ketting geboren 23-05-1913 te Rotterdam overleden 03-10-1915 te Rotterdam

(5) Teuntje Ketting geboren 08-08-1914 te Rotterdam

(6) Maatje Ketting geboren 17-03-1916 te Rotterdam Het huwelijk werd ontbonden op 30-06-1936 (scheiding)


(B) Cent  Ketting  geboren 24-08-1889  te Charlois

  overleden 29-12-1946  te Rotterdam ( oud 57 jaar )

getrouwd 12-07-1911  te Rotterdam oud 21 jaar

met  Maria Mastenbroek  geboren 08-02-1892 te Rotterdam oud 19 jaar

 overleden 24-10-1948  te Rotterdam ( oud 56 jaar )

dochter van Leendert Mastenbroek en Cornelia Gelderblom

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Cornelis Ketting  geboren  21-09-1911  te Rotterdam

(2) Leendert Ketting  geboren  28-04-1913  te Rotterdam overleden 16-06-1974 te Rotterdam ( oud  61 jaar )

(3) Jan Ketting geboren  27-02-1915 te Rotterdam overleden 25-09-1936 te Rotterdam ( oud 21 jaar )


(C) Johannes Ketting  geboren 26-02-1891 te Charlois   beroep steenkolenwerker

trouwde 13-11-1918 te Rotterdam oud 27 jaar

 met Machelina Groenedijk  geboren 16-05-1895 te Rotterdam

dochter van Aart Groenendijk en Maaike  Commijs

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Maatje Ketting  geboren 10-05-1919  te Rotterdam

(2) Maaike Adriana  Ketting geboren 18-11-1920  te Rotterdam

(3) Cornelis  Ketting geboren 17-09-1924  te Rotterdam


(D) Arijaan Ketting geboren 19-08-1894  te Charlois

overleden 06-01-1969 te Rotterdam oud 74 jaar

getrouwd 21-11-1917  te Rotterdam oud 22 jaar

 met  Anna Zoethout geboren 14-11-1899 te Allingswier ( Wonseradeel)

dochter van Jelle Zoethout en Hinke Herresma


 (E) Dirk Ketting geboren  07-12-1897 te Charlois

getrouwd 31-12-1919  te Rotterdam oud 22 jaar

 met  Heintje Brandon  geboren 21-01-1898 te Rotterdam oud 21 jaar

dochter van David  Brandon en Betje Goldschmidt


(F) Cornelis Ketting geboren 30-01-1904 te Rotterdam

getrouwd 21-08-1929  te Rotterdam oud 25 jaar

 met Catharina de Zanger  geboren 27-12-1900 te Rotterdam oud 29 jaar

overleden 15-01-1987 te Rotterdam ( oud 86 jaar )

dochter van Abraham  de Zanger en Catharina Pak


(G) Leendert Ketting geboren 23-07-1883 te Charlois

overleden 21-03-1944 te Poortugaal ( oud 60 jaar )

zoon van Cornelis Ketting en Maatje van der Zande

getrouwd 27-06-1907 te Rotterdam oud 23 jaar

met Hendrika Maria Boogaart  geboren 21-04-1888 te Rotterdam oud 19 jaar

 overleden 10-07-1972 te Rotterdam ( oud 84 jaar )

dochter van Cornelia Maria  Boogaart

uit dit huwelijk zijn  veertien  kinderen geboren

(1) Hendrik Ketting geboren 08-05-1906 te Rotterdam

 getrouwd 28-12-1927 te Rotterdam oud 20 jaar

 met Wilhelmina Maria Vrouwdeunt geboren 21-03-1907 te Rotterdam oud 19 jaar

(2) dood geboren  15-10-1908 te Rotterdam

(3) Cornelis Ketting geboren 16-10-1909 te Rotterdam

getrouwd 27-11-1940 te Rotterdam oud 31 jaar

met Maria M. Nieuwveld

(4) Stefanus Ketting  geboren 30-11-1911 te Rotterdam  overleden 01-04-1997 te Rotterdam oud 87 jaar

getrouwd 31-07-1935 te Rotterdam oud 25 jaar

  met Johanna Antonia Peters

(5) Maatje Ketting geboren 15-02-1914 te Rotterdam overleden  02-01-1918 te Rotterdam

(6) Cornelia Maria Ketting geboren 24-09-1915 te Rotterdam

getrouwd 30-10-1935 te Rotterdam oud 20 jaar

 met M van der Jagt

(7) Adriana Pieternella Ketting geboren  06-11-1916 te Rotterdam

getrouwd 19-09-1934 te Rotterdam oud 17 jaar

 met   M.C.de Neef

(8) Leendert Ketting geboren  05-01-1918 te Rotterdam overleden  09-11-1918 te Rotterdam

(9) Leendert Ketting geboren  08-09-1919 te Rotterdam

(10) Maatje Ketting  geboren 09-02-1923 te Rotterdam

overleden 09-01-1978 te Rotterdam oud 54 jaar

getrouwd 30-09-1941 te Rotterdam oud 18 jaar

 met Gerrit Nicolaas Louwrens Schuurink geboren 06-09-1914 te Rotterdam oud 26 jaa

r overleden 23-08-1981 te Rotterdam oud 39 jaar

zoon van Gerrit Nicolaas Louwrens Schuurink en Martha Mante

(11) Marinus Pieter Ketting  geboren  09-02-1925 te Rotterdam

(12) Pieternella Ketting  geboren  03-02-1927 te Rotterdam

(13) Kraamkind dood geboren  28-06-1929 te Rotterdam

(14) Johannes Ketting geboren  16-01-1932 te Rotterdam


(H) Johannis Marinus Ketting geboren 06-05-1886 te Sint Annaland  beroep veldarbeider

zoon van Adriaan Ketting en Maartje Quist

getrouwd 24-06-1909 te Sint Annaland oud 23 jaar 

met  Francina Bruijnzeel   geboren 02-03-1887  te Sint Annaland oud 22 jaar 

beroep veldarbeidster

overleden 05-05-1974 te St.Annaland oud 87 jaar

uit dit huwelijk zijn vier geboren

dochter van Lieven  Johannis Bruijnzeel en Johanna Kaashoek beroep winkelierster

(1) Maartje Johanna  Ketting geboren 17-01-1910 te Sint Annaland  

getrouwd 04-06-1931 te St Annalandoud 21 jaar

met Anthonie Adriaan van Luijk geboren.....te .....

zoon van NicolaasNaboth van Luijk en Johanna Scherpennisse

(1) Johanna Maartje   Ketting geboren 17-04-1914 te Sint Annaland

(2) Adriaan Ketting geboren 19-02-1919 te Sint Annaland

(3) Lieven Jacobus Ketting geboren 05-12-1924  te Sint Annaland

(4) Pieter Jacobus Ketting geboren 28-02-1929 te Sint Annaland   ( volgt B VII )


(I) Adriana Ketting geboren 05-01-1900 te Sint Maartensdijk

getrouwd 13-06-1918 te Stavenisse  oud 18 jaar

 met  Cornelis van der Gouwe  geboren 01-01-1894  te Sint Annaland oud 24  jaar 

 beroep veldarbeider

dochter van  Marinus Pieter Ketting en Coenelia Adriana Brouw

zoon van Marinus van der Gouwe en Maatje van Iwaarden


(J) Jacoba  Ketting geboren 10-06-1903 te Stavenisse

 getrouwd 07-09-1922 te Stavenisse oud 19 jaar

 met Jacobus Hage  geboren 01-01-1898 te Stavenisse oud 24 jaar

 beroep loodsarbeider

dochter van  Marinus Pieter Ketting en Cornelia Adriana Brouw

zoon van Jacobus Hage en Jannetje den Braber


(K) Jan ( Gilleszn )Ketting geboren  27-05-1834 te Vlissingen beroep loodskwekeling

 overleden 15-12-1874  te Vlissingen oud 40 jaar

getrouwd 14-03-1860  te Veere oud 25 jaar

met Jacoba Cornelia de Steur  geboren  01-01-1840 te Veere oud 20 jaar

beroep winkelierster

dochter van  Abraham de Steur en Adriana Johanna van der Valkdit huwelijk zijn zes kinderen geboren

(1) Paulina Jacoba   ( Jansdr ) Ketting geboren  17-09-1862  te Vlissingen 

(2) Abraham Adriaan Johan ( Janszn ) Ketting geboren 14-03-1865 te Vlissingen

(3) Gillis ( Janszn ) Ketting geboren 22-07-1867  te Vlissingen overleden 23-07-1867 oud 1 dag

(4) Levenloos geboren  Ketting geboren 17-11-1869  te Vlissingen  overleden 17-11-1869  te Vlissingen

(5) Adriana Johanna Ketting geboren 27-02-1871  te Vlissingen 

getrouwd 19-05-1891 te Vlissingen oud 20 jarr

met Johannes Thomas Jonkers geboren 01-01-1856 te Dordrecht oud 35 jaar

beroep machinist bij marine

zoon van Anthonie  Jonkers  en Willemina de Ruijter

(6) Gillis Hendrik Ketting geboren 06-01-1873  overleden 22-08-1873 te Vlissingen oud 7 maanden


(L) Gerrit Adrianus ( Gilleszn )  Ketting geboren  01-01-1842  te Vlissingen beroep matroos b/h loodswezen

 overleden 08-11-1931  te Vlissingen  oud 89 jaar

zoon van Gillis Ketting beroep schipper b/h loodswezen en Paulina Jacoba Busquet

(1) getrouwd 04-03-1863 te Vlissingen oud 21 jaar

met Cornelia Kastelijn  geboren 01-01-1840 te Vlissingen oud 23 jaar

overleden 31-01-1929  te Vlissingen oud 89 jaar

dochter van Jan Kastelijn (beroep commandeur bij de marine ) en Maatje Koets

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Adriana Johanna Ketting geboren 01-01-1871  te Vlissingen

getrouwd 19-05-1891 te Vlissingen oud 20 jaar

met Johannes Thomas Jonker  geboren  01-01-1856 te Dordrecht oud 35 jaar beroep machinist bij de marine

zoon van Anthonie Jonker en  Willemina de Ruijter

(2) Jan Ketting geboren 07-01-1873 te Vlissingen beroep matroos  .loodswezen te Vlissingen

overleden 23-07-1964   te Vlissingen oud 91 jaar

 getrouwd 25-03-1896 te Vlissingen oud 23 jaar

met  Elisabeth Naerebout  geboren 01-01-1876 te Vlissingen oud 20 jaar

overleden 19-11-1958   te Vlissingen oud 82 jaar

dochter van Levinus Naerebout beroep loodsschipper  en Magdalena  van Wageningen

uit dit huwelijk is vier kinderen  geboren

(1) Gerrit Adrianus  Ketting geboren 08-10-1896 te Vlissingen beroep stuurman koopvaardij 

getrouwd 18-09-1929  te Vlissingen oud 32 jaar

met Francina Allegonda van Bezooijen oud 26 jaar

(2) Gerrit   Ketting gebore 10-10-1897 te Vlissingen

(3)  Levinus Ketting geboren 10-05-1898 te Vlissingen 

getrouwd 04-06-1929   te Vlissingen oud 31 jaar

met Hel�na Maria Savels geboren 28-04-1908 te Vlissingen oud 21 jaar

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1) Helena Eliisabeth Ketting geborenn 26-03-1930 te Vlissingen

---------------------------------------------------------------------------

(4)  Gillis Paulus Ketting geboren 17-11-1899 te Vlissingen  overleden 05-07-1954 te Rotterdam oud 54 jaar

----------------------------------------------------------------

(L) Gerrit Adrianus ( Gilleszn )  Ketting geboren  01-01-1842  te Vlissingen beroep matroos b/h loodswezen

(2) hertrouwd 19-09-1929 te Vlissingen oud 32 jaar

met Francina Allegonda van Bezooijen geboren 01-01-1903 te Vlissingen oud 26 jaar

 overleden 14-07-1981 te Koudekerke oud  78 jaar

zoon van Jan Ketting en Elisabeth Naerebout

dochter van Jozef Hendrik van Bezooijen en Elizabeth Anthonetten Rombouts


(M) Dingenus Jacobus (Gerarszn )Ketting geboren 05-02-1929 te Sint Annaland beroep landbouwer 

 overleden 13-12-1970 te St. Annaland

getrouwd 02-03-1922 te Sint Annaland  oud 30 jaar

met  Maria Jannetje van Dijke  geboren 15-07-1892 St.Annaland oud  29 jaar

overleden 28-06-1982 te St.Annalandbegraven 01-07-1982 te  Tholen

dochter van Izaak van Dijke en Maatje de Kok

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.

(1) Elizabeth Maria Ketting geboren 24-12-1922 te Sint Annaland

(2) Maatje Elizabeth Ketting geboren 01-01-1924  te Sint Annaland

overleden 28-06-1982 te Poortvliet oud 82 jaar

(3) Gerarda  Ketting geboren 17-16-1926 te Sint Annaland

overleden 18-08-2017 te Sint Annaland

getrouwd 15-05-1964  te Sint Annaland oud 38 jaar

met Jan Lieve.Bruinzeel oud 37 jaar


(N) Cornelis (Samuelszn) Ketting geboren 01-01-1903 te Rotterdam

zoon van Samuel Ketting en Maria Lagendijk

getrouwd 07-05-1924 te Rotterdam oud 21 jaar

met  Maria Magdalena Verhey  geboren 01-01-1904 te Rotterdam

dochter van Jacobus Anthoon  Verhey en Trijntje de Rek


(Q) Maartje Johanna  Ketting geboren 17-01-1910  te Sint Annaland

 overleden 27-01-1992   te Sint Annaland oud 82 jaar

getrouwd 04-06-1931 te Sint Annaland oud 21 jaar

met Anthonie Adriaan  van Luijk  geboren 01-01-1906  te  Sint Annaland oud 25 jaar

 overleden 17-03-1980  te Sint Annaland oud 74 jaar

dochter van Johannes Marinus Ketting en Francina Bruinzeel

zoon van Nicolaas Naboth en Johanna Scherpenisse


(P) Machiel Johannes (Gilleszn) Ketting  geboren   01-01-1837  te Vlissingen beroep architect

 overleden 02-03-1926  te Middelburg oud 89 jaar

getrouwd 15-09-1869 te Middelburg oud 32 jaar

met Maria Jacoba Holster geboren 01-01-1842 te Middelburg oud 27 jaar

 overleden 10-12-1900   te Vlissingen oud 58 jaar

uit dit huwelijk zijn  zes kinderen geboren

(1) Maria Paulina Jacoba  Ketting geboren 16-06-1870 te Middelburg

(2) Justine Geertruida Henriette  Ketting geboren 01-01-1872 te Vlissingen. overleden 19-02-1937 te Den Haag oud 65 jaar

(3)  Gilles Johannes Hendrik  Ketting geboren 01-02-1873 te Vlissingen overleden 13-10-1873  te Vlissingen oud 8 maanden

(4)  Adriana Clasina Annette  Ketting geboren 01-01-1877 te Amsterdam overleden 30-03-1897  te Vlissingen oud 20 jaar

(5)  Gerard Nicolaas Adriaan   Ketting geboren 01-01-1882 te ........... beroep arts-officier van gezondheid 1e klasbij de Marine

getrouwd 22-10-1912 te Den Haag oud 30 jaar

met Wilhelmina Johanna van der Hoeven geboren 01-01-1888 te .....

dochter van Leendert van der Hoeven en Catharina van Wettum 

(6)  Adriana Clasina Annette  Ketting geboren 16-06-1897 te Middelburg

zoon van Gilles Ketting en Paulina Jacoba Busquet

dochter van Gerardus Holster en Martina Feijts


(R) Adriaan Johaanes Ketting  geboren 21-01-1909 te Stavenisse

overleden 30-03-1897  te Brouwershaven oud 63 jaar

getrouwd 11-07-1929 te Stavenisse oud 20 jaar

zoon van Pieter Ketting en Cornelia Brouw

met Janna Potappel geboren 05-06-1903 te Stavenissen oud 26 jaar

overleden 10-04-1986 te Zierikzee oud 82 jaar

dochter van Marinus Potappel en Wilhelmina Klippel

uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren

(1) Marinus Pieter Ketting  geboren 29-05-1930 te  Stavenissen

(2) Willem Marinus Ketting  geboren 17-03-1933  te  Stavenissen


(S) Clasina Lena Ketting  geboren 31-11-1857 te St Annaland beroep dienstbode\

overleden 10-12-1956  te St Annaland oud 69 jaar

dochter van Adriaan Ketting en Maartje Quist

getrouwd 13-05-1910 te St Annaland oud 22 jaar

met Adriaan Goedgebuure geboren 01-01-1856   te St Annaland oud 24 jaar

overleden 29-01-1937  te St Annaland oud 83 jaar

zoon van Leendert Goedgebuure en Jannetje Abramina Snoep


( T) Lena Ketting  geboren 17-12-1889 te St Annaland

overleden 02-05-1925  te St Annalandoud 35 jaar

gerouwd 31-07-1924 te St Annaland oud 34 jaar

met Nicolaas Gerard  Goedegebuure geboren 01-01-1886 te St Annaland oud 38 jaar

zoon van Abraham Pieter Goedegebuure en Pieternella van Oost


Zevende generatie Zeeuwse Ketting tak 

* A,B,C,D,E,F.*

 Deze site is gemaakt door Hans Ketting


(A) Gilles Paulus Ketting geboren 17-11-1899 te Vlissingen 

overleden 05-07-1954 te Rottrdam oud 55 jaar

(1) getrouwd 01-01-1925 te Vlissingen 

 met Cornelia Kaart geboren 16-02-1898 te Vlissingen 

 overleden 19-04-1933 te Vlissingen oud 35 jaar

(A) Gilles Paulus Ketting  geboren 17-11-1899 te Vlissingen 

 (2)  getrouwd 16-05-1934  te Rotterdam

met Elisabeth Johanna Kruijsse geboren 14-12-1901 te Koudekerke 

 overleden 29-12-1994  te Capelle aan de IJssel oud 93 jaar

dochter van Pieter Cornelis Kruijsse en Johanna Maria de Groot

(1)  uit dit huwelijk een zoon geboren

(1)  Jan Ketting geboren 26-11-1926 te Vlissingen   ( volgt A VIII )

(2)  uit dit huwelijk een dochter geboren

(1)  Johanna Maria Ketting geboren 11-09-1936  te Rotterdam

getrouwd met Ophof

overleden 29-06-1991 te Hendrik Ido Ambacht


(B)  Pieter Jacobus Ketting geboren 28-02-1929 te St.Annaland  beroep chefkok

getrouwd  met  Cornelia van der Meer geboren 23-09-1921 St.Annaland

uit dit huwelijk  zijn drie kinderen geboren

(1)  Marinus Ketting geboren 09-01-1956  te St. Annaland    ( volgt D VIII )

(2)  Abraham Ketting geboren 19-05-1956 ??  te St. Annaland

(3)  Johannes Adriaan  Ketting geboren 27-03-1967  te St. Annaland


(C)  Willem Ketting geboren 13-07-1901  te Vlissingen

overleden 11-10-1983 te Goes oud 82 jaar

getrouwd  met  J.Bartha geboren ????


(D)  Dirk Ketting geboren 24-08-1936 te Bergen op Zoo

getrouwd  met  Anna Maria Schmidt  geboren 10-11-1937 te Amsterdam

uit dit huwelijk  zijn drie kinderen geboren

(1)  Alfred Ketting geboren 22-07-1960 te Rotterdam (Hoogvliet)   ( volgt F VIII )

(2)  Monica Joyce Ketting geboren 25-11-1963 te Rotterdam (Hoogvliet)

(3)  Wouter Ketting geboren 15-10-1968 te Utrecht  ( volgt G VIII )


(E)  Gerard Nicolaas Adriaan Ketting geboren 01-01-1882 te Vlissingen oud 30 jaar

beroep arts officier van gezondheid 1e klasse bij de Marine

getrouwd 22-10-1920 te Den Haag

met Wilhelmina Johanna van der Hoeven  oud 24 jaar

dochter van Doctor Leendert van der Hoeven en Catharina van Wettum

uit dit huwelijk is een dochter geboren

(1)  Catharina Maria Jacoba  Ketting geboren 01-01-1913 te Nieuw Helvoet overleden 20-09-1956 oud 43 jaar

getrouwd  met Robbert Karel Willem Kuipers


(F)   Adriaan Ketting geboren 19-12-1919 te St Annaland

getrouwd met  Krina Bartelina van der Graaf

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Johannes Jacobus Ketting geboren 23-11-1948 te Rotterdam

(2) Jacobus  Johannes Ketting geboren 18-04-1951 te Rotterdam

(3) Frank Cornelis Ketting geboren 04-04-1958  te Rotterdam


Achtste  Generatie Zeeuwse  Ketting tak

* A,B,C,D,E,F,G.* 

Deze site is gemaakt door Hans Ketting


(A)  Jan Ketting geboren 26-11-1926 te Vlissingen

overleden 01-07-1994 te Capelle aan de IJssel oud 68 jaar

getrouwd 15-12-1956 oud 29 jaar

met  Hendrik Jantje Etten  geboren 31-05-1933 te Rotterdam oud 22 jaar

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1)  Rob Ketting geboren 27-01-1959 te Rotterdam (ongehuwd )

(2)  Tom Ketting geboren 29-02-1964  te Rotterdam   ( volgt A IX )

(3)  Anne Marie Ketting  29-02-1964 geboren te Rotterdam  (ongehuwd )


(B)  Johannes Jacobus Ketting geboren 23-11-1948  te Rotterdam

getrouwd  met naam onbekend geboren . ....te .....

uit dit huwelijk zijn  drie  kinderen geboren

(1)  Jannetje Adriana Ketting geboren 31-03-1975  te St.Annaland

(2)  Krina Adriana Ketting geboren 31-03-1978  te Bergen op Zoom

(3)  Adriana Marina Ketting geboren  01-07-1983  te St.Annaland


(C)  Jacobus Johannes ( koos ) Ketting geboren 18-04-1951 te Rotterdam

getrouwd 17-03-1978

 met  Heleentje Davida Pieternella Hartog geboren 19-01-1957 te St.Annaland

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1)  Adriaan David Ketting geboren 22-12-1978 te Bergen op Zoom

(2)  Lena Krina Laretia Ketting geboren 24-01-1982  te St.Annaland

(3)  David Adriaan Ketting geboren 09-09-1984  te  St.Annaland


(D)  Marinus Ketting geboren 09-01-1956 te St.Annaland \

getrouwd 28-07-1976 oud 20 jaar

 met Helena van Tiggele geboren 19-07-1955  oud 21 jaar

uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren

(1) Pieter Jacobus Ketting geboren 01-08-1977 te Bergen op Zoom

(2) Pieternella Ketting geboren 18-04-1979 te St.Annaland

(3) Cornelis Adriaan Ketting geboren 30-11-1983 te St.Annaland


(E)  Ronald Ketting geboren 13-07-1957 te Rotterdam

getrouwd met Silia van der Ven ( huwelijk ontbonden) geboren 29-09-1960 te Schiedam

uit dit huwelijk is  ��n zoon geboren

(1) Kevin Ketting geboren 11-11-1981 te Schiedam


(F)  Alfred Ketting geboren 22-07-1960 te Rotterdam ( Hoogvliet)

getrouwd

met Geertruid Henri�tte Maria Klaassen geboren 02-03-1970 te Eindhoven


(G) Wouter Ketting geboren 15-10-1968 te Utrecht

 getrouwd

met Marijke Christine Tieleman geboren 24-12-1968 te ?

uit dit huwelijk is ��n zoon geboren

(1) Joppe Ketting geboren 09-11-1998 te Almere


(3)

>>>>> Rotterdamse tak <<<<<


Bijgewerkt 27 Oktober 2015

(A)--------------------------------

Akkerman-----generatie  11  (C)

Aris-------------------generatie  1  (A)

Ameijde van ------------------generatie  8 (E)

 (B)-----------------------------

Bijkerk----generatie 10  (E)

Boender------generatie 2-8  (B) (K)

Brethouwer------generatie 11  (E)

Buitendijk-----------generatie 9  (A)

Besoijen van------------generatie 3  (A)

Brandwijk van--------------generatie 9 (F)

Bijkerk-------------------------generatie 10  (E)

Boer-------------------------------generatie 10  (G)

Brethouwer---------------------------generatie 11  (E)

Buuren van ------------------------------generatie 8 (B)

Bares ---------------------------------------generatie 5 (D)

Bramkamp -------------------------------------generatie  6  (H)

Brugman------------------------------------------generatie 7-8  (E)  (C)

Beveren van -----------------------------------------generatie 7  (F)

Bijl ------------------------------------------------------generatie 8  (F)

Breukhoven  -----------------------------------------------generatie 8  (H)

Berg van den ------- ------------------------------------------generatie 9 (S)

Boogert -------------------- --------------------------------------generatie 9 (T)

Brandon ----------------------------- --------------------------------generatie 9 (V)

Breestraat  ----------------------------- ----------------------------------generatie 10 (T)

Bos van der ----------------------------- -------------------------------------generatie 10 (T)

Braum ----------------------------- ----------------------------------------------generatie 9 (P)

Buiteweg ----------------------------- -------------------------------------------------generatie 7 (I)

(C)--------------------------

Cleef van-----generatie 2  (A)

Coppenol-----------generatie 3  (A)

Coster ----------------------generatie 4 (C)

Clemens---------------------------generatie 8 (R)

Cramer --------------------------------generatie 8 (R)

(D)-------------------------

Dijk van----------generatie  1 (B)

Drunen van ---------generatie  8 (P)

Diepraam--------------generatie 5  (E)

Dubbeldam ------------------generatie 7-8   (F) (L)

Driessen -----------------------------generatie 8  (M)

Doe van der ---------------------------------generatie 9  (J)

Deelen van -----------------------------------------generatie 8  (Q)

(E)--------------------------

Eijk van-----generatie 6  (F)

Eshuijs-------------generatie 10  (J)

Etten  van -------------generatie 9  (B)

(F)  -----------------------------

Farenhout----------generatie 8 (B)

Fontenel-------------------generatie 6  (H)

Flach------------------------------generatie 9 (P)

(G) --------------------------------

Gammeren van-----generatie 10  (H)

Goudswaard-------------generatie 8  (P)

Gelderen van-------------------generatie 4-6  (B) (D)

Graaf van der------------------------generatie 3  (B)

Groeneveld-----------------------------------generatie 3  (B)

Groenendijk-----------------------------------------generatie 5-6 -9   (B)  (A) (X)

Grammans--------------------------------------------------generatie 8 (B)

Gravendeel--------------------------------------------------------generatie 9 (B)

Gerritse-------------------------------------------------------------------generatie 10  (E)

Gaag van der ------------------------------------------------------------------generatie 8 (R)

Grapendaal --------------------------------------------------------------------------generatie 8 (R)

(H)-------------------------------

Haan de ---------generatie 10  (I)

Hart `t---------------generatie   4-6-11   (C)   (C)  (D) (R)

Hanemaaier-------------generatie 8  (A)

Heer de--------------------generatie 10  (F)

Hulster-----------------------generatie 6  (I)

Hoenderdaal `t van ----------------generatie 8 (D)

Hofman--------------------------------generatie 8 (O)

Haas --------------------------------------generatie 9  (K)

Halem van -- ----------------------------------generatie 10  (O)

Hagen---------------- -----------------------------generatie 10 (R)

Heijboer --------------- --------------------------------generatie 8 (J)

Happee --------------- --------------------------------------generatie 5 (I)

(J)-------------------------------------

Jagt van der--------generatie 4-9  (B) (T)

Jongejan--------------generatie 4 (C)

Janssen ------------------generatie 8-9  (D) (I)

Jordaan ----------------------generatie 8  (L)

Jong de ----------------------------generatie 10  (S)

(K)----------------------

Kok-----generatie  6 (D)

Kieviet ----generatie 3 (B)

Koning  de ---generatie 10  (A)

Koppenol -------generatie 4 (E)

Kramp--------------generatie 10  (G)

Krijger-----------------generatie 2  (A)

Klok-----------------------generatie 9 (D)

Kooiman-----------------------generatie 9 (E)

Koster -----------------------------generatie 7  (B)

Koole  ---------------------------------generatie  6   (I)

Kleijweg -----  ----------------------------generatie 7  (F)

Kranenburg ------------------------------------generatie 8  (F)

Klein -----------------------------------------------generatie  11 (G)

Kalk ---------------------------------------------------generatie  11 (H)

Klaassen --- -----------------------------------------------generatie  11 (J)

Kampen van --- -------------------------------------------------generatie  8 (P)

Kolenbrander -- ------------------------------------------------------generatie  10 ( U)

Koedood -- ---------------------------------------------------------------generatie  10 (V )

Kreek de -- --------------------------------------------------------------------generatie  1 (B )

(L)---------------------------------------------

Langstraat----------------generatie 5-6  (A) (E)

Lankers------------------------------generatie 9 (M)

Leeuwen van---------------------------------generatie 7  (A)

Leentvaar -------------------------------------------generatie 7  (D)

Lagendijk ---------------------------------------------------generatie 8  (J)

Lambooij  --------------------------------------------------------generatie 9  (P)

Lakeman ---------------------------------------------------------------generatie 9  (A I )

Lokkerbol --------------------------------------------------------------------generatie 8 (K )

(M)------------------------------

Mastenbroek-----generatie 6-9   (C) (U)

Mathijs--------------------generatie  1 (A)

Monster---------------------------generatie 9 (B)

Maat-----------------------------------------------generatie 8 (B)

Mol---------------------------------------------------------generatie 10  (L)

Meerkerk --------------------------------------------------------generatie 8  (P)

(N)------------------------------

Noordhoek-----generatie 10  (D)

Noordsij----------------generatie 4  (F)

Nieuwpoort---------------------generatie 6 (F)

Nifink van -----------------------------generatie 8 (F)

Nootenboom----------------------------------generatie 8 (M)

Nieuwveld---------------------------------------------generatie 9 (T)

Nierop----------------------------------------------------------generatie 10  (K)

(O) --------------------------------

Ophof-----generatie 4  (A)

Opmeer-----------generatie 5 (F)

Opstal--------------------generatie 8 (A)

Oliijhook-----------------------generatie 7 (C)

Oskam-------------------------------generatie 8 (P)

Ortsen--------------------------------------generatie 2 (B)

Os van -------------------------------------generatie 8 (R)

(P)----------------------------

Pijnacker----------------generatie 11  (F)

Plomp--------------------------generatie 5  (E)

Pierce ---------------------------------generatie 7  (F)

Persij ---------------------------------------generatie 8  (O)

Peters  ---------------------------------------------generatie 9   (T)

(Q)-----------------------------

Quartel-------------------generatie 9  (C)

(R)-----------------------------

Reijerkerk------------------generatie 10  (B)

Remeeus ------------------------generatie 10  (S)

Roth-------------------------------generatie 10 (G)

Ruijter de-------------------------------generatie 4-10  (C) (J)

Roerdinkholde------------------------------generatie 8 (O)

Ronner ----------------------------------------------generatie 9 (O)

Rijke de ----------------------------------------------generatie 8 (J)

Reulof  -----------------------------------------------------generatie 11 (B)

(S)--------------------------------------

Sloof---generatie 5  (E)

Stam------generatie 9-11  (A) (B)

Spruit---------generatie  5  (E)

Struis  -----------generatie 8  (B)

Steensel van ---------generatie  8- (P)

Sas (sen) van------------generatie 4-9- (A)  (G)

Schoor van der--------------generatie 8- 9  (K) (C)

Steen van der--------------------generatie  6-8  (K) (R)     

Stoutjesdijk--------------------------generatie  10  (C)

Sas(sen)---------------------------------generatie 4  (A)

Schilder -------------------------------------generatie 6  (G)

Sande van der -----------------------------------generatie 7 -8 (F)  (M)

Snijders --------  ------------------------------------generatie 8  (O)

Steenhoven van den -------------------------------------generatie 9 (I)

Schuurink ---------------------------------------------------generatie 9  (T)

Schmidt ---------------------------------------------------------generatie 10  (Q)

Smidt de ------------------------------------------------------------generatie 9  (A I )

Spuij --------------------------------------------------------------------generatie 7  (H )

Spuij -------------------------------------------------------------------------generatie 6  (L )

(T)----------------------------

Tempelaar-----generatie 5  (C)

Termijn----------------generatie 4  (D)

Toolen van der---------------generatie 6  (E)

Troost----------------------------------generatie 4  (C)

Teijlingen van  --------------------------------generatie 8  (F)

Teygeman -----------------------------------------------generati 9  (Y)

Tas----------------------------------------------------------------generatie 10   (P)

Tieleman ----------------------------------------------------------------generatie 11   (K)

(U)-------------------------------------------

Uil -----------------------------generatie 8 (D)

(V)-------------------------

Veld `t---------generatie 10  (B)

Vernom ( t )-------generatie 4  (F)

Verkerk --------------generatie  10 (N)

Visser-------------------- generatie 7-9-10   (F) (H)  (F)

Vlieger de---------------------generatie 10  (A)

Vries de---------------------------generatie 4-8  (A) (R)

Vos de--------------------------------generatie 8 (B)

Verheij ------------------------------------generatie 6-9  (J)  (Q)

Versteeg ----- ---------------------------------generatie 8  (D)

Vrouwdeunt ---- ----- -----------------------------generatie 9 (T)

Verschoor----------- ---- ----- ------------------------generatie 9  (Z)

Vieger ------------------------ ---- ------------------------generatie 10  (A)

Ve